Nepřehlédněte!

23.08.2016

Konference PPRCh 2016 - Co děláme, když děláme minimální preventivní program?

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Šejvl | Poslední úprava: 23.08.2016

Dovolujeme si Vás pozvat na XIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování, jejímž letošním podtitulem je téma: "Co děláme, když děláme minimální preventivní program?"

Vážené kolegyně a vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XIII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování, která se v letošním roce koná ve dnech 31. října 1. listopadu 2016 opět v reprezentativních prostorách Magistrátu hl. m. Prahy.

Konference se v letošním roce zaměřuje na problém, jak zajistit skutečně všechny tematické oblasti Minimálního preventivního programu pro všechny věkové skupiny dětí ve škole; co znamená v realitě návaznost dílčích preventivních programů a jejich kompatibilita, jaké vznikají a jsou dostupné programy vhodné pro MPP, jak zajistit, aby vznikaly další programy, a aby existovala jejich dostatečně bohatá nabídka?

Jak zajistit lepší výměnu vzájemné informovanosti a programech školské prevence a zaškolení v nich? Jak je dnes používáno či nadužíváno slovo komplexnost? Může být konkrétní preventivní program v realitě komplexní? Vědí školy, kde a jak hledat dílčí programy pro svůj MPP?

Konferenci pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, společně s Magistrátem hl. m. Prahy, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a SCAN, z.s.

Bližší informace o termínech přihlašování Vašich příspěvků, a podmínky účasti na konferenci a další důležité informace můžete nalézt na webových stránkách konference - www.pprch.cz.

Odborný program konference bude zveřejněn na jejích webových stránkách dne 1. října 2016.


Nahoru
*/ ?> Konference PPRCh 2016 - Co děláme, když děláme minimální preventivní program? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet