Nepřehlédněte!

03.02.2017

Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění

Zveřejnil: Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská | Poslední úprava: 03.02.2017

Mgr. Amalie Pavlovská, studentka 3. ročníku doktorského studia Adiktologie na 1. LF UK, připravila v rámci své disertační práce výzkum zaměřený na komplexní mapování pracovní uplatnitelnosti profese adiktologa. Výzkum je realizován zrcadlově - jak mezi absolventy studijních programů Adiktologie, tak mezi jejich potenciálními zaměstnavateli. V tuto chvíli je spuštěno dotazníkové šetření pro absolventy studia. Na níže uvedeném odkazu je možné dotazník anonymně vyplnit.

Vážené absolventky, vážení absolventi studijních programů Adiktologie.

Se souhlasem přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, pana profesora Michala Miovského, se na vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku na uvedeném odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9D3op1mVnXJHK0k2Z6k-Nk3f1LA8RNeMEhAoJ2FXl3jVZjw/viewform?c=0&w=1

Dotazníkové šetření je podstatou studie „Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů“, která je součástí mého doktorandského projektu a jejíž výsledky budou v souhrnné podobě využity pro přípravu disertační práce a publikaci v odborných periodicích.

Cílem výzkumu je komplexně, ze dvou úhlů, zmapovat pracovní uplatnitelnost absolventů oboru adiktologie, a to z pohledu vás, absolventů, a z pohledu potenciálních zaměstnavatelů této profese. Dílčím, avšak nezanedbatelným, cílem je identifikovat výhody specializace v adiktologii, ale také bariéry, a ve spolupráci se zaměstnavateli a Českou asociací adiktologů (ČAA), pod jejíž záštitou je výzkum realizován, ovlivnit podobu studia adiktologie.

Dotazník je určen všem absolventům studia z let 2008-2016, je anonymní a jeho vyplnění je zcela dobrovolné. Elektronická forma dotazníku (vyplnění online na anonymní webové platformě) umožňuje snadné a rychlé zodpovězení otázek, které by vám nemělo zabrat více než 10-20 minut. Získaná data budou zpracována metodou otevřeného kódování, s výsledky bude zacházeno v sumarizované podobě.

Celý výzkum je anonymní, vaše e-mailové adresy získané prostřednictvím Studijního informačního systému 1. LF UK (SIS) ani jména nebudou nikde jinde ani k jiným účelům využita.

Vyplněním dotazníku dáváte souhlas s účastí ve studii, s anonymním zpracováním uvedených informací a publikováním souhrnných výsledků.

Dotazník se k vám může dostat prostřednictvím více zdrojů (společné ročníkové e-mailové adresy, vaše adresy uvedené v SIS, webové stránky Kliniky adiktologie a České asociace adiktologů a  další), prosím, vyplňte dotazník pouze jednou.

 

V případě jakýchkoli nejasností, otázek či stížností se na mě neváhejte obrátit na e-mailové adrese amalie.pavlovska@lf1.cuni.cz, případně na telefonu 224 968 276.

Děkuji předem za vaši ochotu a spolupráci.

Amalie Pavlovská

 


Nahoru
*/ ?> Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet