Nepřehlédněte!

14.02.2018

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.02.2018

Vstupem do roku 2018 byl časopis Adiktologie transformován do podoby mezinárodního, převážně anglicky tištěného, open-access, vědeckého časopisu. Transformací časopisu Adiktologie vznikl nový odborný časopis s názvem Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.

Vážení čtenáři, autoři, uživatelé a odběratelé časopisu Adiktologie,

dovolujeme si vás informovat o velmi významném kroku spočívajícím v transformaci dosavadní podoby časopisu Adiktologie a vytvoření nového časopisu, který má být blíže praxi v České republice a na Slovensku. Tento krok byl několik let postupně diskutován a krystalizoval, až do konečné diskuse a rozhodnutí redakční rady časopisu a jeho vydavatele.

Vstupem do roku 2018 byl původní časopis Adiktologie transformován do podoby mezinárodního, převážně anglicky tištěného, open-access, vědeckého časopisu. Jde o nevyhnutelný krok z hlediska vývoje tohoto časopisu, bez kterého nebylo a není možné uskutečnit další kroky v jeho rozvoji a profilaci tímto směrem. Časopis se tím však dostává ještě dále od velké části své původní čtenářské základy, která je tvořena především kolegy z preventivní a léčebné praxe.

Abychom vyplnili mezeru, která vznikne transformací časopisu Adiktologie, vytvořili jsme nový odborný časopis s názvem Adiktologie v preventivní a léčebné praxi (APLP). De facto se tak jedná o umožnění rozvoje obou linií způsobujících dosavadní rozpory a neřešitelná dilemata. Tímto krome je možné standardní a transparetní cestou naplnit požadavky a potřeby všech dotčených cílových skupin a současně udržet kvalitu v potřebné podobě.

APLP vznikl jako reakce na poptávku různých profesních skupin v adiktologii a v příbuzných oborech směřující k intenzivnějšímu a hlubšímu dialogu a propojení soudobého vědeckého poznání a jejich každodenní praxe v České republice a na Slovensku. Jeho cílem je zprostředkovávat čtenářům nové informace a inspirativní myšlenky, na důkazech založené postupy a přispívat k jejich uplatnění v praktické práci s různými populacemi a k jejich kritické reflexi respektující každodenní preventivní a klinickou praxi. Časopis se zaměřuje na podporu oboustranné komunikace. Zpřístupňuje aktuální výsledky vědeckého poznání těm, kteří se věnují klientům a pacientům v praxi. Současně nabízí prostor pro sdílení praktických poznatků a propojení praxe s výzkumem v oboru adiktologie. Časopis publikuje recenzovaná původní sdělení, krátká sdělení, přehledové referáty, kazuistické studie, doporučené postupy, studentské práce, zprávy o projektech, komentované překlady, rozhovory, knižní recenze, zprávy z oboru, diskuse a dopisy čtenářů. Přijímá příspěvky věnované tématu legálních a nelegálních psychoaktivní látek, nelátkových závislostí a další komorbidní zátěže z pohledu prevence, léčby, veřejných politik, ekonomického a sociálního kontextu.

V praxi to znamená, že jasně vědecky se profilující časopis Adiktologie je nahrazen platformou APLP, ve které bude práh pro publikování nastaven níže, bude blíže lidem z oboru, bude otiskovat příspěvky především v českém a slovenském jazyce. Došlo v rámci širší debaty s odbornými společnostmi také k množství vylepšení, která budete moci jako uživatelé časopisu postupně během letošního roku moci vyzkoušet. Domníváme se, že těmito kroky bude časopis postupně nejen atraktivnější a nabízet více relevantních informací, ale že se stane také dostupnější a více interaktivní.

Pevně věříme, že časopis APLP Vám bude blízký a dojde k naplnění očekávání, po kterém bylo dlouhou dobu v odborných kruzích opakově a dlouhodobě voláno.

Redakce časopisu Adiktologie


Nahoru
*/ ?> Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet