Nepřehlédněte!

03.03.2018

BENES AWARD 2018

Zveřejnil: Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D. | Poslední úprava: 22.02.2018

Česká sociologická společnost Sekce sociální patologie a Professor Emeritus Michael Benes (Melbourne) vyhlašují 9. ročník vědecké soutěže pro studentské práce v oborech sociální deviace – kriminologie - sociální patologie – sociologie ohrožených skupin – rizikové chování

Soutěže se mohou zúčastnit současní nebo minulí studenti bakalářského nebo magisterského programu, bez věkového omezení. Přihlásit je možno práci, týkající se některé z uvedených problematik, obhajovanou na fakultě v letech 2015 - 2018.

Vítězná práce bude vyhlášena přímo na konferenci, a to ve čtvrtek 29. 4. 2018 ve večerních hodinách. Všechna vystoupení finalistů budou následně otištěna ve sborníku referátů z konference.

Další informace naleznete v přílohách.


Nahoru
*/ ?> BENES AWARD 2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet