Nepřehlédněte!

23.03.2018

Substituční léčba pervitinu existuje

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.03.2018

Na mezinárodním semináři, který organizoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády a Asociace nestátních organizací bylo diskutováno téma substituční léčby pervitinu (metamfetaminu). Odborníci v čele s Jakubem Minaříkem a Romanem Gabrhelíkem z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN se shodli, že substituční léčba uživatelů metamfetaminu s následnou preventivní intervencí může být výraznou pomocí v léčbě závislosti na pervitinu.

Program, medailonky mluvčích a tiskovou zprávu Odboru protidrogové politiky k tomuto tématu naleznete v příloze článku.

Více také zde: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lecba-substituci-je-mozna-i-u-pervitinu-zatim-nejsou-penize/1600576


Nahoru
*/ ?> Substituční léčba pervitinu existuje Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet