Nepřehlédněte!

23.03.2018

Cena Jaroslava Skály 2018

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.03.2018

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění v r. 2018.

Právo doporučovat mají všichni pracovníci oboru adiktologie. Doporučení jako upozornění na významný publikační počin mohou adresovat kterémukoliv členu Rady. Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle vlastní volby.

Doporučovat a nominovat je možné:

  • knižní publikaci, vydanou v předchozím roce,
  • odborný časopisecký článek, vydaný v předchozím roce,
  • jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozím roce,
  • soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně v průběhu dvou a  více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným autorským týmem,
  • jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele.

Nominace se přijímají do 15 .dubna 2018.

Podrobnosti naleznete v příloze tohoto článku.

 


Nahoru
*/ ?> Cena Jaroslava Skály 2018 Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet