Nepřehlédněte!

05.04.2018

Smuteční oznámení

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 05.04.2018

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem našim studentům, pedagogům, klinickým pracovníkům i přátelům, že dne 2. dubna 2018 nás po dlouhém a těžkém boji s nemocí opustil náš dlouholetý kolega, skvělý lékař a blízký kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bíle Vodě.

Petr i přes svoji těžkou nemoc do poslední chvíle pracoval, byl s námi v kontaktu a snažil se dělat co bylo v jeho silách, tak jako po celý svůj život. Pomáhal výboru SNN ČLS JEP a byl zapojen do dalších aktivit. Svým nasazením a opravdovostí byl pro nás pro všechny neutuchajícím zdrojem a vzorem profesní i lidské angažovanosti, píle a obětavosti. Jeho specifický humor, nadsázka i moudrost a podpora, to vše nám nám bude chybět. Petr nám bude chybět i s jeho nevšední schopností spojovat lidi i myšlenky a nebát se dělat věci jednoduše a s nadhledem.

Za vedení Kliniky a její tým a vedení Společnosti pro návykové nemoci

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

prim. MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN a předseda výboru SNN ČLS JEP

 


Nahoru
*/ ?> Smuteční oznámení Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet