Nepřehlédněte!

14.11.2018

Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 14.11.2018

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

Nakladatelství Grada vydává novou publikaci autorů Miovský M. a kolektiv s názvem "Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii".

Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v léčebných adiktologických programech.

Významným přínosem publikace je zmapování ADHD z mnoha pohledů:

  • rozvoj a vývoj ADHD z pohledu vývoje osobnosti,
  • genderové odlišnosti,
  • ADHD a jednotlivé návykové látky,
  • ADHD a závislosti (kouření, gambling, patologické stravovací návyky aj.),
  • ADHD a jiné duševní poruchy onemocnění,
  • diagnostika, farmakoterapie, psychoterapie,
  • léčba v terapeutické komunitě.

Kniha je cenná pro odborníky v psychiatrii nebo psychologii, ale i v ošetřovatelství a pomáhajících profesích. Poskytuje významný soubor informací o diagnostické kombinaci, se kterou se budeme setkávat stále častěji.


Nahoru
*/ ?> Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet