2005 / 3

03.04.2006

Změny působení metamfetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Nováková, J., Dostálek, M., Juřica, J., Tomandl, J., Hadašová, E., & Šulcová, A. (2005). Změny působení metamfetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech. Adiktologie, 5(3), 382-391.
Klíčová slova

metamfetamin - fluoxetin - potkani - „i.v. drug self-administration" - perfúze izolovaných jater

Abstrakt
Předkládaná práce přináší souhrnně náhled do problematiky metamfetaminové závislosti a především popisuje vliv kombinovaného podání metamfetaminu se serotonergně působícím antidepresivem fluoxetinem ve vlastních experimentech, a to ve dvou zvířecích modelech, behaviorálním a farmakokinetickém. V nich byl studován vliv fluoxetinu na příjem metamfetaminu v potkaním modelu závislosti („i. v. drug self-administration") a na změny metabolické aktivity vybraných izoenzymů cytochromu P450 v modelu izolovaných perfundovaných potkaních jater. Po aplikaci fluoxetinu bylo popsáno snížení příjmu metamfetaminu u závislých potkanů a anti-biodegradační efekt na metamfetaminem působenou inhibici oxidační aktivity CYP2C6, CYP2D2 a CYP3A1/2. Vlastní výsledky jsou prezentovány v konfrontaci s korespondujícími literárními údaji. Cílem je upozornit na další možnou farmakologickou intervenci při léčbě příznaků závislosti na metamfetaminu a pro usnadnění abstinence.

Nahoru
*/ ?> Změny působení metamfetaminu při současném užití antidepresiva fluoxetinu v preklinických modelech Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet