2005 / 3

03.04.2006

Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s návykovými látkami - Dobrušsko

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Spáčilová, L., Jurášková, M., Klusoňová, H., & Višňovský, P. (2005). Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s návykovými látkami - Dobrušsko. Adiktologie, 5(3), 408-417.
Klíčová slova

Dobrušsko - středoškolští studenti - zneužívání návykových látek

Abstrakt
Cílem práce bylo zmapovat užívání návykových látek u žáků třetích ročníků různých středních škol v regionu Dobrušsko s využitím dotazníkové metody.
Vzorek: 215 žáků 3. ročníků Gymnázia Dobruška, SPŠE v Dobrušce, SPŠ v Novém Městě nad Metují, Integrované střední školy a Učiliště Dobruška a SOU a OU Opočno Metody: Dotazníkový průzkum mezi náhodně vybranými studenty. Statistické vyhodnocení pomocí chí kvadrát testu pro dvě kvalitativní veličiny.
Výsledky: Zjistili jsme, že čtvrtina respondentů pravidelně kouří, 60% z nich do svých 15 let zažilo první opilost, 81 % respondentům byla nabídnuta marihuana a 73% z nich ji vyzkoušelo, dalšími často nabízenými látkami byla extáze, pervitin a LSD. 60% žáků má zkušenost s alespoň jednou nelegální látkou, přesto ale 79% dotazovaných věří, že se drogy nestanou jejich útočištěm

Nahoru
*/ ?> Postoje a zkušenosti středoškolské mládeže s návykovými látkami - Dobrušsko Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet