2005 / 3

03.04.2006

Zamyšlení nad substitučním programem - příklady z praxe

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Miláčková, M. (2005). Zamyšlení nad substitučním programem – příklady z praxe. Adiktologie, 5(3), 420-433.
Klíčová slova

Subutex® - substituce - substituční program - psychosociální služby

Abstrakt
Centrum poradenství pro mládež a rodiny o.s. Prev-Centrum nabízí svým klientům a jejich rodinám (kromě jiného) služby v rámci substitučního programu Subutexem®. Naše zařízení zajišťuje psychosociální složku programu, velmi úzce spolupracujeme s lékaři zajišťujícími složku medicínskou. Program je složen ze skupinové a individuální terapie a poradenství pro klienty, sociálního poradenství pro klienty a rodičovské skupiny pro rodiče a blízké. Během roku fungování substitučního programu Subutexem® v našem zařízení se program výrazně posunul ke krátkodobému vysokoprahovému substitučnímu programu s jasně definovaným cílem abstinence. Otázkou ovšem zůstává motivace klientů k účasti v programu a jejich vlastní cíle. Po roce zkušeností vyvstává otázka, zda se jedná o program léčebný, či poradenství v rámci harm reduction. Příspěvek mapuje vývoj tohoto programu, popisuje dva konkrétní případy práce s klienty a zamýšlí se nad cíli a možnostmi programu

Nahoru
*/ ?> Zamyšlení nad substitučním programem - příklady z praxe Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet