2005 / 4

03.04.2006

Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Lejčková, P. (2005). Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence. Adiktologie, 5(4), 516-521.
Klíčová slova

primární prevence - evaluace - PERK - internet - zdroje informací

Abstrakt
Internet umožňuje v současnosti snadný přístup k informacím z oblasti primární prevence. Základní informace týkající se všeobecné, selektivní a indikované primární prevence a evaluace preventivních opatření je možné najít na webových stránkách EMCDDA, NCCDP nebo NIDA. Jednotlivé stránky poskytují přehled pojmů používaných v oblasti primární prevence, teoretický základ, přístupy a principy, příklady dobré praxe, doporučenou literaturu a výsledky studií a výzkumů. Webová stránka EMCDDA nabízí nový on-line nástroj pro přípravu a realizaci preventivních opatření (PERK), další internetové odkazy představují stránky vybraných evropských institucí a organizací poskytujících informace a poradenství v oblasti prevence užívání drog. Stránky EMCDDA, NCCDP a NIDA jsou v angličtině, další odkazy zpřístupňují informace z oblasti primární pre¬vence v dalších evropských jazycích.

Nahoru
*/ ?> Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet