2005 / 4

03.04.2006

Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 03.04.2006

Citace
Hampl, K. (2005). Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek. Adiktologie, 5(4), 524-531.
Klíčová slova

ambulantní zdravotní péče - užívání návykových látek - substituční léčba

Abstrakt
Jsou uvedeny historie a současný stav ordinací AT pro prevenci a léčbu závislostí /OAT/. OAT se zabývají prevencí a léčbou pacientů s problematikou abúzu alkoholu a ostatních drog. Hlavními aktivitami OAT jsou: psychoterapie, farmakoterapie a socioterapie. Zvláštní pozornost je věnována substituční léčbě. Je deklarována nutnost obnovy sítě speciálních ordinací AT pro prevenci a léčbu závislostí.

Nahoru
*/ ?> Zajištění ambulantní zdravotní péče o pacienty s problematikou užívání návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet