2006 / 2

21.11.2006

Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů?

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 21.11.2006

Citace
Autoři: Luděk Kubička, Ladislav Csémy
Klíčová slova

Klíčová slova: úzus alkoholu, závislost na alkoholu, zranitelnost žen

Abstrakt

Cíl práce: Testování hypotéz vyšší citlivosti žen ve vztahu k úzu alkoholu, pokud jde o vznik závislosti, sociální škody a potřebu odborné pomoci.

Metoda: Datovou bází bylo dotazové šetření u reprezentativního výběru 1244 mužů a 1282 žen z populace ČR ve věku 18-64 let. Odpovědi dotázaných byly využity k odhadům jejich průměrné denní spotřeby gramů etanolu a k odhadům počtu dnů v roce, kdy konzumují ≥75g etanolu. Kritériem závislosti na alkoholu byly tři nebo více symptomů, zjištěných metodikou AUDIT, kritériem sociálních škod byly tři či více škod ze sedmi dle dotazníku GENACIS.

Výsledky: Procenta závislých osob i procenta  osob se sociálními škodami stoupala s rostoucí denní spotřebou či s rostoucí frekvencí úzu vysokých dávek stejným způsobem u žen jako mužů, ne tedy u žen strměji. U žen však docházelo k náhledu na potřebu odborné pomoci při nižších spotřebách a při menší frekvenci vysokých dávek než u mužů.

Závěr: Nebyla nalezena podpora pro hypotézu vyšší zranitelnosti žen při úzu alkoholu, pokud jde o závislost a sociální škody, podpořena byla hypotéza, že ženy  nahlížejí potřebu odborné pomoci při nižším rozsahu úzu alkoholu než muži.  


Nahoru
Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet