Učebnice

26.11.2012

Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS – SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE)

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 26.11.2012

Dotazník SURPS („Substance Use Risk Profile Scale“) je jedinou ucelenou metodou, která umožňuje měřit čtyři osobnostní rysy – negativní myšlení (Hopelessness), přecitlivělost (Anxiety Sensitivity), impulzivitu (IMPulsivity) a vyhledávání vzrušení (Sensation Seeking). Tato metoda typu „tužka/papír“ umožňuje rychle a jednoduše provádět velké longitudinální a epidemiologické šetření zabývající se vztahem mezi osobnostními rysy a rizikových chováním. Autorky tento nástroj představily na „Annual Meeting of the Research Society on Alcoholism“ v Santa Barbaře v Kalifornii (1999) a na „Annual Symposium of the Society for the Study of Addiction“ (2001) v Leedsu ve Velké Británii.

Citace

Dolejš M., Miovský, M., & Řehan, V. (2012) Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS- SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE). Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

užívání návykových látek, osobnostní rysy, negativní myšlení, přecitlivělost, impulzivita, vyhledávání vzrušení

Abstrakt

Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS – SUBSTANCE USE RISKPROFILE SCALE) je nástrojem, který má pomoci odborníkům (psychologům, adiktologům, výchovným poradcům) vyhledávat jedince s určitými osobnostními rysy, které mají pozitivní vztah s různými formami rizikového chování (hlavně s užíváním návykových látek). Nástroj hodnotí čtyři rizikové faktory osobnosti, které způsobují abúzus, závislost. Škály má vytvořené tak, aby se odhalily jednotlivé proměnné v osobnosti nezávisle na chování vedoucímu k užívání návykových látek. Nástroj disponuje širokým spektrem využití, lze jej použít v psychodiagnostickém procesu u populace s klinickým obrazem abúzu návykových látek, ale také pro populaci středoškolských a vysokoškolských studentů nevykazujících abúzus.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Testová příručka ke škále osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek
(SURPS – SUBSTANCE USE RISK PROFILE SCALE) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet