Učebnice

26.11.2012

Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 26.11.2012

Naší představou bylo utvořit ucelený program určený školním metodikům prevence a dalším pedagogům, kteří chtějí na této pozici ve školách a školských zařízeních působit. Svým obsahem má pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže základních a středních škol.

Citace

Tomanová, K., Charvát, M. a kol. (2012). Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

 

Klíčová slova

studium, školní metodik prevence, pedagog, primární prevence, rizikové chování, střední škola, základní škola

Abstrakt

Program má posílit schopnost metodika koordinovat a plánovat preventivní aktivity, orientovat se v systému prevence a v regionální síti odborníků a institucí participujících na této tématice. Je zaměřen také na posilování kompetencí pedagogů v oblasti práce s mezilidskými vztahy v rámci třídního klimatu, na nácvik zvládání krizových situací spojených s rizikovými jevy na školách. Měl by pomoci pedagogům zvládat problémové situace věcně, bez afektu, efektivně, s minimálními riziky a ztrátami ku prospěchu všech zúčastněných.Studium má formu kvalitních zážitkových vzájemně provázaných a navazujících lekcí spojených s rozvíjením osobností frekventantů, s nácvikem řešení konkrétních situací a podložených kvalitním a ověřených teoretických zázemím pod vedením zkušených lektorů. Díky pravidelnému setkávání a interakcím ve skupině mají studenti možnost obohacovat se i svými různorodými praktickými zkušenostmi, porovnávat různé postoje a strategie, dávat si vzájemnou zpětnou vazbu a podporu. Mají příležitost navázat osobní spolupráci s řadou odborníků z oblasti prevence.Domníváme se, že právě intenzivní interaktivní způsob práce dodá pedagogům potřebnou jistotu a kompetence pro zacházení s komplikovanými jevy jako je agresivita, šikana, drogové experimenty, sebepoškozování a rizikové chování ve všech jeho podobách.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Specializační studium pro školní metodiky prevence – metodická příručka. Příklad dobré praxe Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet