Učebnice

30.11.2012

Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 30.11.2012

Základní myšlenka tohoto programu vychází z potřeby včasné intervence v raných stadiích vývoje drogového problému. Smyslem je podchytit rizikovou skupinu problémových uživatelů návykových látek formou krátkodobého intervenčního programu, zabránit tak či zmírnit progresi potenciálního problémového vývoje.

Citace

Macková, L., Nečas, M., Skácelová, L., Vranková, M. (2012). Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.

Klíčová slova

skupinový program, užívání návykových látek, experimentální užívání, problémové užívání

Abstrakt

Program skupiny pro experimentující a problémové uživatele návykových látek vychází z dlouholetých zkušeností Poradenského centra v oblasti vytváření a realizace programů prevence užívání návykových látek a ostatních rizikových projevů chování. Koncept programu byl vytvořen na základě spolupráce ambulantního pracoviště Klíčov Praha a neziskové organizace Release U21 Stuttgart.

Vznik této publikace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Nahoru
*/ ?> Skupinový program pro experimentující a problémové uživatele návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet