Učebnice

18.04.2014

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 18.04.2014

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služebpro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Citace

Miovský, M. (Ed.) (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Klíčová slova

adiktologie, koncepce, služby pro uživatele drog

Abstrakt

Publikace prezentuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb. Specializovaná adiktologická péče má několik rovin a typů, což je dáno různým charakterem služeb, přítomností několika zákonných rámců, prostředím jejich poskytování a různorodostí odborností, které se při péči o uživatele návykových látek a/nebo patologické hráče střetávají.
Koncepce definuje síť specializovaných adiktologických služeb, jejíž těžiště bude z jedné části spočívat v resortu zdravotnictví, z druhé části v resortu práce a sociálních věcí a jejíž články budou poskytovat zdravotní péči v oboru adiktologie jako hlavní nebo podstatnou část své činnosti a současně zajistí odpovídající kombinaci s péčí sociální v rámci společných a nedělitelných specializovaných provozů definovaných certifikačními standardy (Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby, 2012).


Nahoru
*/ ?> Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet