Informace a pokyny

06.02.2006

Redakční rada

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.02.2006

Redakční rada je nejvyšším organizačním článkem ve struktuře časopisu, zodpovědným za odbornou a obsahovou stránku časopisu. Její členové jsou vybíráni dle svého odborného působení v jednotlivých oblastech a to jak po stránce teoretické, tak praktické. Každý člen redakční rady je garantem odbornosti, v níž se profesně působí a za tuto odbornost (či obor) zodpovídá při posuzování příspěvků zaslaných redakci.

Rada časopisu navrhuje a jmenuje členy Odborné poradní a konzultační skupiny. Členové tohoto poradního orgánu se mohou dle svého zájmu podílet na činnostech časopisu, navrhovat různé změny a předkládat je ke zvážení členům rady a dále se předpokládá především jejich podíl na oponenturách a hodnoceních zaslaných příspěvků a jejich doporučení či nedoporučení k publikování. Konečné rozhodnutí o publikování však je na členech rady.

Redakční rada se schází dvakrát ročně a na těchto dvou setkáních projednává a schvaluje veškeré potřebné dokumenty a ediční plán. Setkání organizuje a zajišťuje technická redakce spolu s pracovníky Sdružení SCAN. Členství v radě není honorováno.

 

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

VÝKONNÝ REDAKTOR

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY

PhDr. Ladislav Csémy

Psychiatrické centrum Praha

 

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr. h. c.

Department of Medicinal Chemistry and Natural Products, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem, Israel

 

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D.

Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

Doc. MUDr. et PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

MUDr. Stanislav Kudrle

Soukromá psychiatrická ambulance, Plzeň

 

Univ.-Prof. Dr. Otto Lesch

Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Universität Wien, Wien, Österreich

 

Peter M. Miller, Ph.D.

Center for Drug and Alcohol Programs, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Medical University of South Carolina, Charleston, SC, U.S.A.

 

MUDr. Viktor Mravčík

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha

 

Sylvie Mrug, Ph.D.

University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL, U.S.A.

 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava

 

MUDr. Petr Popov

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Kenzie L. Preston, Ph.D.

NIH National Institute of Drug Abuse, Baltimore, MD, U.S.A.

 

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

 

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

CEITEC (Středoevropský technologický institut), Masarykova univerzita, Brno

 

PharmDr. Magdaléna Šustková-Fišerová, Ph.D.

Ústav farmakologie, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

PaedDr. Martina Těmínová-Richterová

O. s. SANANIM, Praha

 

Wouter Vanderplasschen, Ph.D.

Department of Orthopedagogics, Ghent University, Gent, Belgium

 

Mgr. Jindřich Vobořil, MSc.

Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Praha

 

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Klinika adiktologie,1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

 

Poradní a konzultační skupina časopisu ADIKTOLOGIE

STATISTIČTÍ KONZULTANTI

Mgr. Jaroslav Vacek

Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

PhDr. RNDr. et RNDr. Hana Voňková, Ph.D.

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

 

 

PORADNÍ A KONZULTAČNÍ SKUPINA

MUDr. Pavel Bém

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 

MUDr. Stanislav Grof

Kalifornský institut integrálních studií,

San Francisco, USA

 

Mgr. Danica Klempová

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, Lisabon, Portugalsko

 

PhDr. Luděk Kubička, CSc.

Psychiatrické centrum Praha

 

MUDr. Pavel Kubů

Ústav lékařské informatiky, Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta

 

Mgr. Aleš Kuda

Pražské centrum primární prevence, o. p. s.

 

Mgr. Sylva Majtnerová-Kolářová

A.N.O. - Asociace nestátních organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, Praha

 

MUDr. Jana Novotná

Psychiatrická ambulance, Brno

 

Doc. PhDr. Vladimír Řehan

Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

 


Nahoru
*/ ?> Redakční rada Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet