Informace a pokyny

06.02.2006

Odborné zaštítění

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.02.2006

Odbornou úroveň časopisu garantují instituce a odborné společnosti, podílející se na jeho vydávání a to jak personálně (prostřednictvím svých zástupců), tak finančně (jako spoluvydavatelé):

Časopis je vydáván ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dále ve spolupráci s Českou asociací adiktologů.

Časopis vychází pod záštitou:
1. lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze
Národního monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
České neuropsychofarmakologické společnosti
Katedry psychologie FF UP v Olomouci
Psychologického ústavu AV ČR

Kromě institucionálního zaštítění, je však samozřejmě pro každé odborné periodikum podstatné, kteří konkrétní lidé za ním stojí a kteří jej garantují svými jmény a svojí prací. Jednotliví členové redakční rady představují záštitu nejen pro jednotlivé obory, které zastupují svojí profesí a odbornou profilací, ale jako celek pak rada představuje morální a odbornou záštitu časopisu jako takovému.

Časopis je vydáván za podpory:
Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřadu vlády ČR
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Pražské plynárenské a.s.
Magistrátu hlavního města Prahy

 


Nahoru
*/ ?> Odborné zaštítění Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet