Výzkumné projekty

06.08.2007

Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.08.2007

Lékárny, které se aktivně podílí na zvyšování dostupnosti sterilního injekčního materiálu, výrazně přispívají ke snižování rizika nákazy a dalšího šíření infekčních onemocnění v širší populaci.

Řešitel: Doc. PhDr. M. Miovský, PhD.
Grantová podpora: MZ NR/9447-2
Řesitelský tým: R. Gabrhelík, J. Vacek, J. Šejvl
Realizace: 2007-2008

 

Abstrakt:
Lékárny, které se aktivně podílí na zvyšování dostupnosti sterilního injekčního materiálu, výrazně přispívají ke snižování rizika nákazy a dalšího šíření infekčních onemocnění v širší populaci. Projekt je orientován především na prevenci infekčních chorob a imunopatologických stavů. Hlavním cílem projektu je, na základě evaluace role lékáren poskytujících služby rizikovým skupinám obyvatel – injekčním uživatelům drog, navrhnout intervenční opatření, jež povedou k dosažení a udržení nejvyšší možné míry zdraví obyvatelstva; za použití dvou výzkumných designů: i) dotazníková a ii) kvalitativní studie. Projekt je navržen jako evaluace současné role lékáren v prevenci infekčních chorob. Získané znalosti umožní přijímat taková opatření, jež povedou ke zkvalitňování služeb a efektivnější ochraně veřejného zdraví. Cílem první substudie je dotazníkovým průzkumem v lékárnách získat přehled o kapacitě lékáren a ochotě lékárníků implementovat služby, které obecně mají za cíl preventivně působit za zdraví obyvatelstva. Druhá substudie je zaměřena na evaluaci a identifikaci pozitivních a negativních aspektů zapojení lékáren do existujícího systému zdravotnické péče, s důrazem na rizikové skupiny obyvatelstva. Výstupem projektu budou mimo jiné guidelines specifikující roli a přínos lékáren s důrazem na systémové a intenzivnější zapojení do péče o uživatele drog. Lékárny nemusí plnit pouze roli "výdejny léků", ale v systému zdravotních služeb mohou za vytvoření odpovídajících podmínek plnit funkci regulérní složky zdravotní péče a poradenství. Implementací specifických služeb do lékáren lze výrazně přispět k nákladové efektivitě ve zdravotnictví. Zdraví obyvatelstva a ekonomické aspekty vnímáme jako zásadní argumenty, jež je třeba vyzvyhovat při odborné diskusi o další roli lékáren.

 


Nahoru
*/ ?> Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet