Výzkumné projekty

06.08.2007

Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 06.08.2007

V letech 2007-2009 je Centrum adiktologie realizátorem výzkumného projektu, který má za cíl vytvořit a ověřit kódovací systém pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení. Systém bude ověřován na tématické oblasti návykových látek.

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Číslo grantu: GAČR č. 406/07/0541 (Grantová agentura ČR)

Realizace: 2007-2009

Abstrakt: Cílem projektu je vytvořit a ověřit kódovací systém pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení. Systém bude ověřován na tématické oblasti návykových látek. Přestože kvantitativní obsahová analýza médií patří ke standardním typům sociálně-psychologického výzkumu, v naší zemi mu v oblasti návykových látek prozatím byla věnována jen minimální pozornost. Předkladatelé navazují na doposud provedené studie. Analýzy médií v oblasti návykových látek jsou výzkumnými prioritami Národní i Evropské protidrog. strategie 2005-2009 zdůrazňující potřebu tohoto typu studií. Na žádnou z těchto priorit přitom Česká republika doposud nereagovala odpovídající výzkumnou studií. Výzkumný soubor budou tvořit mediální sdělení publikovaná v médiích v r. 2006 vztahující se k problematice návykových látek. Data budou získávána prostřednictvím dvou na sobě nezávislých a v předchozích studiích ověřených databází monitorujících domácí média. Na získaných datech bude ověřena reliabilita a tématická transferabilita navrženého obecného kódovacího systému na další tématické oblasti. Data budou analyzována statistickými metodami a součástí studie je také návrh a popis možností, jak s tímto typem dat v psychologickém a adiktologickém výzkumu pracovat. Součástí této práce bude ověření možností kombinace kvantitativních a kvalitativních metod obsahové analýzy médií.


Nahoru
*/ ?> Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet