Výzkumné projekty

03.10.2007

Role lékáren v systému zdravotní péče injekčním uživatelům drog v České republice

Zveřejnil: Mgr. Jaroslav Vacek | Poslední úprava: 03.10.2007

Studii podpořila grantem Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA NR 0447-2) a realizujeme ji ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády ČR. Naším cílem je zmapovat současnou situaci z hlediska dnes již realizovaných aktivit některých lékáren v této specifické oblasti. Dále pak chceme popsat a analyzovat jednak zájem a připravenost lékáren v těchto aktivitách pokračovat a rozvíjet je a jednak navrhnout koncepční řešení umožňující zájemcům z řad lékáren zapojení do celostátní sítě služeb a specializované zdravotní péče o uživatele návykových látek a možnost se v tomto směru také průběžně vzdělávat a sledovat moderní trendy.

Vážené kolegyně a kolegové,

obracím se vás s prosbou o spolupráci a pomoc při realizaci studie zaměřené na roli lékáren v systému zdravotní péče o injekční uživatele návykových látek v České republice. Zahraniční zkušenosti ukazují, že lékárny mohou být velmi efektivním nástrojem doplňujícím síť tzv. nízkoprahových služeb v oblasti minimalizace rizik a dopadů spojených s užíváním návykových látek a představují tak zajímavý a perspektivní článek tohoto budovaného systému. Z veřejno-zdravotního hlediska jejich zapojení jednoznačně vede k racionalizaci přístupu k uživatelům drog a k významné úspoře finančních prostředků spojených s léčbou a rehabilitací závažných, zejména infekčních a kožních onemocnění spojených s injekčním užíváním návykových látek.

Prosím vás o vyplnění dotazníku, který pro vás nebude představovat velkou časovou zátěž a kterým nám pomůže realizovat první fázi studie. Její výsledy budeme zveřejnovat jak v odborných periodicích, tak na stránkách ČLK a stránkách našeho Centra (http://www.adiktologie.cz/). Odkaz na dotazník je na konci tohoto článku.

Velmi za vaši pomoc a práci děkuji.

Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.
Vedoucí Centra adiktologie a výzkumné studie

 


Nahoru
*/ ?> Role lékáren v systému zdravotní péče injekčním uživatelům drog v České republice Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet