Výzkumné projekty

13.11.2008

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci.

Zveřejnil: | Poslední úprava: 13.11.2008

Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK je členem pracovní skupiny European Network on Drug Culture Research vedené prof. Swenssonem ze Švédska a v jejím rámci spolupracuje s různými univerzitami. V rámci této pracovní skupiny vznikl záměr na dílčí projekt odpovídající dotačnímu programu Fondu pro podporu výzkumu v rámci Norských fondů.

Realizátorem tohoto projektu je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze v partnerství s Universitetet i Stavanger z Norska a Univerzitou Palackého v Olomouci.

 

Jedná se o v ČR dlouhodobě neřešené téma výzkumu užívání návykových látek u mladistvých příslušníků z etnických skupin a s tím souvisejících zdravotních a sociálních důsledků a jejich předcházení (prevenci). Hlavním cílem projektu je získání zkušeností s preventivními opatřeními, výzkumem, včasnou diagnostikou a intervencemi používanými pro práci s dětmi a mladistvými z etnických minorit ohrožených sociálním vyloučením a důsledky užívání návykových látek. Této hlavní cíl pracovně rozdělujeme na 5 aktivit projektu:

 

a)         Realizace pilotní studie zaměřené na výzkum užívání inhalačních látek mezi dětmi a mladistvými z etnických minorit ohrožených sociálním vyloučením a získávání zkušeností s výzkumy orientovanými na užívání návykových látek u dětí a mladistvých z etnických minorit.

b)        Získání diagnostických a intervenčních materiálů zaměřujících se přímo na specifické projevy užívání návykových látek s ohledem na skutečnost, že se jedná o mladistvé z etnických minorit nebo ze sociálně vyloučených lokalit.

c)         Zpracování návrhu koncepčního dokumentu pro tuto oblast výzkumu a spolu s výsledky projektu předání příslušným institucím s cílem podpořit další výzkumné aktivity v dané oblasti i po skončení projektu a zajistit tak udržitelnost jeho výsledků.

d)        Vytvoření komplexních výukových opor pro vysokoškolské studium.

 

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu“

Projekt je financován Finančními mechanismy EHP a Norska a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Fondu pro podporu výzkumu. Číslo subprojektu: A/CZ0046/1/0006.

 

 


Nahoru
*/ ?> Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravu programů pro selektivní a indikovanou prevenci. 
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet