Výzkumné projekty

01.05.2010

Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 01.05.2010

Studie marihuanových trhů si klade za cíl vyhodnotit různé přístupy k drogové politice kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Výstupem projektu budou doporučení pro drogovou politiku a filmový dokument, který zobrazí specifika kultury užívání a získávání marihuany v České republice.

Grantová podpora: Foundation Open Society Institute (OSI - ZUG),  Global Drug Policy Programme; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislostí

Hlavní řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD.

Výzkumný tým: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Ing. Mgr. Vendula Běláčková

Realizace: 2009 - 2012

Studie marihuanových trhů si klade za cíl (a) vyhodnotit dopady změny legislativy upravující držení, výrobu a distribuci marihuany srovnáním situace na trhu před a po zavedení nové legislativní úpravy nakládání s konopnými drogami (1. leden 2010); (b) srovnat tržní vzorce panující na trzích se zcela odlišnými drogovými politikami (Česká republika; Florida USA); (c) popsat tržní procesy a sociální sítě spojené se získáváním marihuany na uživatelské úrovni, a tak objasnit dostupné informace o marihuanových trzích z celopopulační studie užívání návykových látek z roku 2008; (d) analyzovat strukturu velkoprodeje a produkce marihuany a jejích zprostředkovatelů s koncovým trhem a vytvořit model marihuanového trhu v České republice; (d) vytvořit doporučení pro drogovou politiku a doručit je rozhodným institucím v oblasti vymáhání práva a implementace drogové politiky ve vztahu k marihuaně.

V rámci studie bude realizováno 80 polostrukturovaných rozhovorů s účastníky nabídkové a poptávkové strany trhu s marihuanou a dalšími klíčovými informanty v (i) pilotní fázi, (ii) v období před účinností nového TZ, a (iii) s odstupem dvou let po zavedení legislativy. Účast ve studii je plně anonymní. Respondentům je poskytnuta přiměřená finanční kompenzace za čas, strávený účastí ve studii, a za doporučení studie dalším respondentům, kteří se studie zúčastní. Součástí studie je také filmový dokument, jehož cílem je představit specifickou kulturu užívání a získávání marihuany v České republice. V případě zájmu o účast ve studii nebo dalších dotazů prosím kontaktujte koordinátorku projektu na emailu belackova@adiktologie.cz nebo na telefonním čísle + 420 721 818 692.


Nahoru
*/ ?> Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet