Výzkumné projekty

16.08.2010

Projekt Eudap-2: Rozvoj a ověření evaluační metodologie pro program primární prevence zaměřený na užívání návykových látek

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 16.08.2010

Studie je součástí projektu EUDAP (European Drug Addiction Prevention Trial), evropského projektu evaluace primárně preventivního programu Unplugged.

Projektový vedoucí:

Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

mmiovsky@adiktologie.cz

 

Grantová podpora

GAČR č. 406/09/0119

 

Cílem studie je:

  1. potvrdit efektivitu původního programu Unplugged
  2. ověřit výsledky a potenciál implementace programu na národní úrovni

 

Preventivní program byl navržen a vytvořen pro prevenci legálních a nelegálních návykových látek mezi žáky základních škol ve věku 12-14 let. Reprezentativní vzorek žáků 5. tříd českých škol se skládal z experimentální skupiny (40 náhodně vybraných tříd, na nichž byl program implementován) a kontrolní skupiny stejného rozsahu (tyto třídy absolvovaly „pouze" běžné kurikulum - minimální preventivní program). Proběhlo testování před intervencí (5. ročník), po intervenci (6. ročník) a následně další dva retesty (v 7. a 8. třídě). Výsledky - změny v chování, postojích, názorech a znalostech budou následně vyhodnoceny.

 

Výstupy projektu:

  1. evaluace programu Unplugged
  2. metodologická doporučení pro implementaci programu v ČR


Web:

www.eudap.net

www.adiktologie.cz

 

 


Nahoru
*/ ?> Projekt Eudap-2: Rozvoj a ověření evaluační metodologie pro program primární prevence zaměřený na užívání návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet