Výzkumné projekty

26.10.2011

Studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe)

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 26.10.2011

SLiCE je mezinárodní longitudinální studie zabývající se různými aspekty zdraví a zdravého chování studentů vysokých škol a je realizována na univerzitách v 13 evropských zemích. Cílem studie je analyzovat zdraví, zdraví související chování, stejně jako životní perspektivy studentů vysokých škol a zaznamenat změny v těchto oblastech v průběhu vysokoškolského studia. Cílem je rovněž porovnat zdraví a se zdravím související chování studentů mezi jednotlivými evropskými zeměmi a identifikovat potřeby pro intervenční programy, které by mohly zlepšit zdraví studentů.

Řešitel

prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Zdeňka Burešová, Mgr. Petra Holcnerová

Zadavatel

Číslo projektu

Doba řešení

Leden 2011 – prosinec 2014

Anotace

Projekt longitudinální studie SLiCE rozšiřuje pole zkoumání nad rámec užívání psychoaktivních látek, a to především o další rizikové chování vysokoškoláků. Zkoumané okruhy studie SLiCE se zaměřují mimo užívání alkoholu, tabáku a drog i na problematiku vnímání tělesné hmotnosti, výživy, poruch příjmu potravy, sexuality, osobnosti, seberegulace, sociální opory, stresu a depresivních symptomů a patologického užívání internetu.

Projekt si klade za cíl analyzovat životní perspektivu a rizikové chování u studentů vysokých škol a zjištěné porovnat s výsledky výzkumů jednotlivých partnerských zemí a s dalšími dostupnými výzkumy v zemích EU. Cílem studie je rovněž zkoumat úroveň a změny rizikového chování studentů VŠ ve vztahu k socio–demografickým faktorům, životní perspektivě a vybraným intrapersonálním a interpersonálním faktorům.

Na základě výsledků studie lze implementovat poznatky do efektivnější činnosti univerzitních poradenských pracovišť, stejně tak je možné zjištění implementovat do programů prevence užívání drog a prevence rizikového sexuálního chování mezi vysokoškoláky. Výsledky budou diseminovány prostřednictvím publikace výsledků studie, a to zejména ve formě závěrečné zprávy, konferenčních příspěvků a publikace v odborném časopise.

Primární cíl: analýza výskytu a změn rizikového chování vysokoškoláků:

  • výskyt rizikového chování u VŠ studentů;
  • životní perspektiva vysokoškoláků a její změny;
  • vztah patologického užívání internetu s jinými formami rizikového chování vysokoškoláků;
  • analýza rizikového chování vysokoškoláků v kontextu motivace a vlivu prostředí, které se podílí na výskytu a na udržování rizikového chování vysokoškoláků;
  • vztah seberegulace a rizikového chování u vysokoškoláků.

Sekundární cíl: porovnání rizikového chování vysokoškoláků a dalších zjišťovaných skutečností v kontextu zemí zapojených do studie.

Koordinátor studie: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko, doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Kontakt

jurystova(zavinac)adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet