Výzkumné projekty

31.10.2011

Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky "New methodological tools for policy and programme evaluation"

Zveřejnil: Ing. Jiří Vopravil Ph.D. | Poslední úprava: 31.10.2011

Užívání nelegálních drog sebou přináší celou řadu společenských jevů. Popis drogového trhu v sobě zahrnuje výrobu a její náklady, obchod (včetně zahraničního dovozu a vývozu) a tuzemskou spotřebu jednotlivých nelegálních drog v daných zemích, a to jak podle epidemiologických, tak i podle finančních ukazatelů. Opatření proti užívání nelegálních drog jsou v rámci protidrogové politiky realizovány prostřednictvím celé řady programů. Cílem projektu je sestavení sady ukazatelů pro hodnocení těchto programů zaměřených na snižování poptávky po drogách i na snižování nabídky drog.

Řešitel

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Zadavatel

EU - FP7

Číslo projektu

EU project JUST/2010/DPIP/AG/1410

Doba řešení

1.3.2011 - 28.2.2013

Anotace

Tohoto mezinárodního projektu, který je financován z prostředků EU v rámci FP7, se účastní i Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Centrum adiktologie. Projekt je koordinován univerzitou Tor Vergata v Římě a dalšími členy konsorcia projektu jsou:

 • Katholieken Universiteit Leuven (Belgie),
 • Scuola Superiore di Study Universitari e di Perfezionamento Sant Anna (Itálie),
 • Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Itálie),
 • Instituto da Droga e da Toxicodependencia (IDT, Portugalsko).

Dalšími asociačními partnery jsou:

 • Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, Itálie),
 • Istituto Superiore di Sanita (Itálie), Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (Španělsko),
 • Serious Organised Crime Agency (Velká Británie),
 • European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA, sídlící v Lisabonu).

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí o drogovém trhu ze strany poptávky ve vztahu s intenzitou užívání jednotlivých látek, sestavení a analýza tabulek pro různé kombinace mezi uživateli a užívanými látkami a vytvoření sady ukazatelů pro monitorování postupů a protidrogových politik pro tato chování. Dále v souvislosti s fungujícími zákony a vývojem drogového trhu na straně nabídky vytvořit efektivní souhrnný ukazatel pro hodnocení akcí a protidrogových politik na snížení nabídky drog.

Projekt zahrnuje 7 základních výzkumných oblastí:

 1. Analýza spotřeby a chování uživatelů (koordinátor: Tor Vergata).
 2. Analýza řetězce nabídky a jeho kriminálního podnikání (koordinátor: Katholieken Universiteit Leuven).
 3. Mezinárodní srovnání evropských protidrogových politik na snižování poptávky po drogách (koordinátor: IDT).
 4. Srovnávací zhodnocení evropských politik a intervencí na snižování nabídky drog (koordinátor: Katholieken Universiteit Leuven).
 5. Vytvoření modelu pro odhad spotřeby drog ze strany nabídky (koordinátor: Tor Vergata).
 6. Vyhodnocení ekonomických dopadů trhu s nelegálními drogami (koordinátor: Univerzita Karlova).
 7. Sestavení souhrnného ukazatele pro hodnocení protidrogových politik a programů pro léčbu a pro snižování kriminality (koordinátor: Tor Vergata).

Hlavním úkolem 6. výzkumné oblasti, která je koordinována Univerzitou Karlovou v Praze, je odhad drogového trhu ze strany poptávky, zahrnutí drogového trhu do systému národních účtů, sběr dat o veřejných výdajích na protidrogové politiky a analýzy výsledků.
Konkrétními cíly a související aktivity v této oblasti jsou:

 • Sestavení matice uživatelů a užívaných látek (ve spolupráci s Tor Vergata).
 • Popis metodiky pro odhad drogového trhu a sestavení sady vhodných ukazatelů pro tento odhad, který bude měřit dopad drogového trhu na národní účty (ve spolupráci s ISTAT).
 • Srovnání nezdaněného zisku drogových dealerů s objemem veřejných výdajů na protidrogovou politiku (na prevenci, harm reduction, léčbu, vymáhání práva).
 • Srovnání objemu veřejných výdajů na protidrogovou politiku s přidanou hodnotou z drogového trhu a s vývojem drogového užívání v časových řadách (ve spolupráci s ISTAT a Tor Vergata).
 • Analýza možného vývoje drogového trhu pro vyhodnocení nejlepší protidrogové politiky pro každou kombinaci uživatel/látka (ve spolupráci s Tor Vergata).
 • Aplikace této metodiky v různých partnerských zemích (minimálně v Itálii, České republice, Portugalsku).

Tento projekt je financovaný s prostředků EU pod programem FP7 a je spolufinancován Univerzitou Karlovou, 1. Lékařskou fakultou.

Projekt bude probíhat v období březen 2011 – únor 2012. Projekt (6. výzkumnou oblast) zpracovávají odborníci z Centra adiktologie. Vedoucím projektu je Jiří Vopravil, dalšími spolupracovníky jsou Tomáš Zábranský, Vendula Běláčková a Daniela Kmetonyová.

Klíčová slova: trh s nelegálními drogami, veřejné výdaje na protidrogovou politiku, národní účty, služby drogovým uživatelům.

Kontakt

Více na stránkách: http://drugpolicyevaluation.eu/

V případě otázek či zájmu o spolupráci piště na vopravil@adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky "New methodological tools for policy and programme evaluation" Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet