Výzkumné projekty

14.01.2011

Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP)

Zveřejnil: JUDr. Michaela Štefunková PhD. | Poslední úprava: 14.01.2011

Přístup a principy podpory zdraví jsou v České republice dlouho známy a uplatňují se v mnoha oblastech např. zlepšování životního stylu, volby zdravé výživy, rozvoji pohybových aktivit, v prevenci dětských úrazů, či podpory nekuřáctví apod. Problematika podpory zdraví mladých osob v zařízeních pro výkon vazby a trestu odnětí svobody není v České republice doposud rozpracována. Cílem projektu je identifikovat a pilotovat některé z přístupů podpory zdraví u výše uvedené cílové skupiny.

Řešitel

Univerzita Karlova v Praze,1. lékařská fakulta, Centrum adiktologie (JUDr. Michaela Štefunková, PhD., Mgr. Kateřina Grohmannová a Bc. Zdeňka Burešová)

Zadavatel

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC)

Číslo projektu

2009 12 12 HPYP

Doba řešení

2010-2013

Anotace

Obecným cílem projektu HPYP je rozvíjet a zdokonalovat podporu zdraví u ohrožených mladých lidí ve vězení. Projekt je specificky zaměřen na následnou implementaci nástrojů na podporu zdraví pro mladé vězně v rámci evropských členských států. Tyto nástroje se budou zabývat faktory souvisejícími se zdravím, které se týkají především infekčních nemocí, sexuálního zdraví, duševního zdraví jakož i prevence a léčby užívání drog. Cílovou skupinu tvoří mladí lidé (do 24 let) ve věznicích a vazebních věznicích, včetně nejvíce zranitelných skupin, jako jsou ženy, přistěhovalci, příslušníci etnických minorit a problémový uživatelé drog.

Metodologie:

Za pomoci participativního přístupu bude vytváření nástrojů pro podporu zdraví založeno na názorech a potřebách zranitelných mladých lidí ve vězení stejně jako zaměstnanců Vězeňské služby a zástupců nevládních organizací jako možných “poskytovatelů” podpory zdraví ve vězeňském prostředí.

Za účelem dosažení cílů projektu, budou v této fázi použity následovné metody:

 • Rozsáhlá analýza relevantních dokumentů a literatury
 • Posouzení potřeb zahrnující mladé vězně, vězeňský personál jakož i ostatní poskytovatele podpory zdraví prostřednictvím anonymního dotazníku
 • Prostřednictvím rozhovorů v ohniskových skupinách s mladými vězni se budou blíže zkoumat otázky potřeb, které vyplynou z výsledků dotazníkového šetření
 • Kvalitativní rozhovory se zaměstnanci věznic a členy nevládních organizací za účelem podrobnějšího zkoumání jejich role a potřeb v oblasti poskytování podpory zdraví

Nástroje budou pilotovány v 5 partnerských krajinách a následně upraveny a šířeny mezi široké spektrum odborníků a organizací v členských státech EU, které se zabývají prací s mladými zranitelnými osobami ve vězení.

Realizace:

Iniciátorem studie a hlavním koordinátorem projektu HPYP je Vědecký institut asociace německých lékařů WIAD (Wiessenschaftliches Institut der Ärtze Deutschlands, Bonn), kterému byl na realizaci studie udělen grant Evropské komise (Generální ředitelství pro ochranu zdraví a spotřebitele). Partneři projektu jsou následující organizace:

 • Asociace Varnských organizací pro drogovou prevenci (AVODP), Varna, Bulharsko
 • Birmingham City University (BCU), Birmingham, Anglie
 • Convictus Eesti, Tallinn, Estonsko
 • Lotyšská asociace pro plánování rodiny a sexuální zdraví "Papardes zieds", Riga, Lotyšsko
 • Promovarea Dreptului la Sanatate (Podpora práva na zdraví, PDS), Bukurešť, Rumunsko
 • Univerzita Karlova v Praze,1. lékařská fakulta (Centrum adiktologie), Praha, Česká republika

 

Děkujeme za spolupráci:

Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, Český helsinský výbor, o.s. Romodrom, Sdružení Podané ruce, o.s., WHITE LIGHT I., o.s.a dalším

 

Projekt "Health Promotion for Young Prisoners", je financován z programu veřejného zdraví (The Public Health Programme) Evropské komise. Informace obsažené v tomto dokumentu odráží pouze názory jejích autorů. Evropská komise není zodpovědná za jakékoli užití, které z nich může plynout.

The Project "Health Promotion for Young Prisoners" is funded by the Public Health Programme of the European Commission. Neither the commission nor any person acting on its behalf is liable for any use made of this information.

Kontakt

Výstupy již ukončeného projektu, včetně Manuálu podpory zdraví mladých vězňů, naleznete v příloze

Více na stránkách www.hpyp.eu


Nahoru
*/ ?> Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP) Ilustrační foto

 • Sdílet článek
 • Sdílet