Výzkumné projekty

01.12.2011

Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj - odpovědi na budoucí výzvy

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 16.05.2012

Studie s názvem „Further analysis of the EU illicit drugs market and responses to it – responding to future challenges“ je realizována na zakázku Evropské komise, DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS: OJEU S209 - 318374-2010. Realizaci studie zajišťuje holandský Trimbos Institut (http://www.trimbos.nl/). Sběr dat pro Českou republiku zajišťuje Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze, v případě dotazů prosím kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (belackova @adiktologie.cz).

Řešitel

Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Zadavatel

Evropské komise, DIRECTORATE-GENERAL HOME AFFAIRS

Číslo projektu

OJEU S209 - 318374-2010

Doba řešení

1. 9. 2011 - 1. 9. 2012

Anotace

Hlavní řešitel: Franz Trautmann (Trimbos Instituut)

Východiska: Cílem studie je přinést podrobnou analýzu charakteristik a operací na evropském trhu s nelegálními drogami a analyzovat jeho doposud nepopsané mechanismy. Studie poskytne zdravotní, sociální, právní a ekonomické hledisko, které podpoří multidimenzionální přístup evropské protidrogové politiky a protidrogové politiky na úrovni členských států. Studie bude založena na analýze existujících dat shromažďovaných Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Europolem.

Studie se skládá z několika klíčových aktivit: (a) analýza specifických charakteristik, mechanismů a faktorů, které ovládají evropský trh s nelegálními drogami; (b) detailní analýza velikosti evropského trhu s nelegálními drogami a podílů na něm; (c) detailní analýza potenciálních dopadů protidrogových politik v EU v posledních letech; (d) identifikace trendů na trhu a optimálních odpovědí na tyto trendy.

Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze realizuje v České republice pro účel této studie tzv. Evropský drogový průzkum 2012 a terénní šetření mezi problémovými uživateli drog. Do sběru dat se zapojily následující instituce, kterým tímto děkujeme za spolupráci: server Grower.cz, Občanské sdružení Progressive o.s., Kontaktní centrum Olomouc, Podané ruce o.s. a Ambulance AT při Fakultní nemocnici Olomouc.

Studie srovná výsledky pro Holandsko, Českou republiku, Bulharsko, Portugalsko, Švédsko a Velkou Británii.

Kontakt

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., vedoucí sběru dat pro ČR: twz@adiktologie.cz

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, projektová manažerka, odborná pracovnice: belackova@adiktologie.cz

Ing. Daniela Kmetonyová, odborná pracovnice: kmetonyova@adiktologie.cz

Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., odborný pracovník: vopravil@adiktologie.cz

Ing. Eva Škrdlantová, asistentka projektu: skrdlantova@adiktologie.cz

 

 


Nahoru
*/ ?> Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj - odpovědi na budoucí výzvy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet