Výzkumné projekty

29.10.2012

Užívání návykových látek mezi dospívajícími a VŠ studenty

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 29.10.2012

Projekt navazuje na úspěšné projekty realizované v rámci implementace metodiky Unplugged v České republice. Projekt plynule navazuje na mezinárodní projekty EU-Dap a EU-Dap Faculty realizované v letech 2003-2011. V řešitelském týmu působí proškolení trenéři, kteří jsou způsobili šířit metodiku Unplugged na národní úrovni.

Řešitel

Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko

Zadavatel

Číslo projektu

APVV–0253–11 (Slovenská republika)

Doba řešení

září 2012 – 2014

Anotace

Celý název projektu v původním znění: Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi.  Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog.

Hlavní řešitel:  doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc., Univerzita Pavola Jozefa Šafárika v Košicích, Slovensko

Český projektový tým: prof. PhDr. Michal Miovský, PhD., Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Mgr. Lucie Jurystová

Projekt zahrnuje dvě části. První část projektu „Užívání návykových látek mezi dospívajícími a VŠ studenty“ je ověření efektivity programu všeobecné prevence Unplugged realizovaného v prostředí slovenských základních škol a jeho vliv (a trvání tohoto vlivu) na prevalenci užívání návykových látek u dospívajících ve věku 12-14 let.

Cílem druhé části projektu, která zahrnuje téma rizikového chování vysokoškolských studentů (Student Life Cohort in Europe (SLiCE), je zkoumat změny a faktory rizikového chování VŠ studentu na Slovensku a ve vybraných zemích EU (včetně ČR) prostřednictvím longitudinální studie (témata konzumace návykových látek, rizikového sexuálního chování, nadužívání internetu atd., více informací o projektu SLiCE zde).

Český řešitelský tým v projektu zastává úlohu expertní a supervizní v rámci implementace programu Unplugged.

 

 

Kontakt

jurystova(zavinac)adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Užívání návykových látek mezi dospívajícími a VŠ studenty Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet