Výzkumné projekty

25.07.2013

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 25.07.2013

Projekt IGA MZD si klade za cíl provést komplexní analýzu užívání tzv. nových syntetických drog (NSD), jež aktuálně ovlivňují životní styl vulnerabilních skupin populace v ČR a ve světě. Projekt přináší analýzu epidemiologických charakteristik užívání a trhu s tzv. „novými drogami“ a vyhodnocuje možnosti minimalizace škod spojených s jejich užíváním, jež svým rychlým nástupem přináší významná zdravotní rizika.

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D.

Zadavatel

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR

Číslo projektu

NT-14064-33

Doba řešení

1. 5. 2013 - 31. 12. 2015

Anotace

Cíle projektu jsou:

(i) identifikovat epidemiologické indikátory užívání nových syntetických drog v České republice v obecné populaci a ve specifických ohrožených populacích (děti a mladiství, problémoví uživatelé drog, rekreační uživatelé drog, nové skupiny uživatelů) a určit jejich hodnoty;

(ii) identifikovat nejužívanější „nové drogy“ a klasifikovat je podle jejich složení, komplexních rizik a distribučních kanálů;

(iii) analyzovat vzorce užívání „nových drog“ a s nimi související zdravotní rizika ve specifických subpopulacích;

(iv) připravit metodiku pro rutinní (časný) risk assessment ve vztahu k užívání „nových syntetických drog“;

(v) navrhnout specifické nástroje prevence a snižování rizik ve vztahu k novým syntetickým drogám.

Sběr dat bude probíhat ve vybraných rizikových sub-populacích (účastníci tanečních parties, školní populace, problémoví uživatelé drog, uživatelé internetu). Součástí studie je sběr vzorků nových syntetických drog a analýza jejich obsahu. Sběr dat probíhá v letech 2013 a 2014 (2013 pilotní fáze), v roce 2015 budou publikovány výsledky studie.

Kontakt

VEDOUCÍ PROJEKTU: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

+420  229 465 100; +420 603 451 103; twz@adiktologie.cz

 

KOORDINACE: Ing. Mgr. Vendula Běláčková

+420 721 818 692; belackova@adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet