Výzkumné projekty

25.07.2013

LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 25.07.2013

Hlavním cílem studie LOCAL-PASS je snížení užívání psychoaktivních látek a spojených rizik v kontextu celé Evropy prostřednictvím vývoje efektivních standardizovaných nástrojů, jež lze využít pro lokální identifikaci, risk-assesment a intervence v oblasti nových trendů užívání návykových látek. Informace dostupné ze standardních monitorovacích nástrojů mohou totiž být vzhledem k rychlému rozvoji nových trendů na drogové scéně neaktuální a tím pádem neefektivní. Studie usiluje o vytvoření standardizovaných nástrojů a doporučení dobré praxe v oblasti i) identifikace, ii) posouzením rizik vývoje nového trendu a iii) vyvinutí intervencí na místních úrovních.

Řešitel

Ing. Mgr. Vendula Běláčková (WS1), Jean Paul Grund, Ph.D. (WS2)

Zadavatel

Evropská komise (DPIP projekt), hlavní koordinátor: Novadic Kentron (NL)

Číslo projektu

JUST/2012/DPIP/AG/3600

Doba řešení

1. 3. 2013 - 28. 2. 2015

Anotace

Východiska:

Hlavním cílem studie LOCAL-PASS je snížení užívání psychoaktivních látek a spojených rizik v kontextu celé Evropy prostřednictvím vývoje efektivních standardizovaných nástrojů, jež lze využít pro lokální identifikaci, risk-assesment a intervence v oblasti nových trendů užívání návykových látek. Informace dostupné ze standardních monitorovacích nástrojů mohou totiž být vzhledem k rychlému rozvoji nových trendů na drogové scéně neaktuální a tím pádem neefektivní. Studie usiluje o vytvoření standardizovaných nástrojů a doporučení dobré praxe v oblasti i) identifikace, ii) posouzením rizik vývoje nového trendu a iii) vyvinutí intervencí na místních úrovních.

Metoda:

Projekt LOCAL-PASS  pracuje s teamy z různých zemí Evropské unie (Česká Republika, Nizozemí, Portugalsko, Itálie, Bulharsko). Každý tým se skládá z protidrogového koordinátora a zástupce léčebného zařízení a prostřednictvím sběru kvantitativních a kvalitativních dat mezi tzv. klíčovými informanty poskytuje cenné informace o místním přístupu ke snižování užívání psychoaktivních látek. Projekt rovněž poskytuje přidanou hodnotu výzkumu v podobě doporučení a vyvinutí nástrojů dobré praxe.

Projekt představuje aplikovaný výzkum prostřednictvím využití kvalitativních a kvantitativních metod. Klinikou adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze je odborným garantem výzkumných výstupů projektu; vyvíjí   k tomu nástroje polo strukturovaného rozhovoru s tzv. klíčovými informanty, jež jsou v rámci sběru dat využity všemi partnerskými organizacemi. Dalšími metodami sběru dat budou „fokusní skupiny“ a kvantitativní dotazníky v internetovém prostředí (zaměřené na tzv. klíčové informanty, tj. pracovníky v organizacích pro léčbu závislostí a v koordinačních institucích) a analýza relevantních dokumentů. V analytické části studie bude použita kvantitativní a kvalitativní analýza.

Studie je anonymní a důvěrná, a proto nejsou předpokládány žádné problémy spojené s etickou stránkou výzkumu. Respondenti nebudou poskytovat informace z dokumentace pacientů, veškeré informace budou interpretovány ve všeobecné rovině. Veškeré rozhovory budou po přepisu vymazány.

Design:

Studie se skládá ze sběru dat, z analýzy dat a z přípravy doporučení pro drogovou politiku z hlediska snižování škod.

(i) Příprava studie

(ii) Sběr dat

(a) Sběr kvalitativních dat – strukturované rozhovory a fokusní skupina s „klíčovými informanty“/60 minut

(b) Sběr kvalitativních dat – dotazník na webu pro tzv. klíčové informanty

(c) Analýza dalších souvisejících obsahů

(iii) Analýza dat, příprava publikací a doporučení pro drogovou politiku

Harmonogram:

Červen – červenec 2013: Provedení 5ti interview každou partnerskou organizací a report

Září 2013: Fokusní skupina

Listopad 2013: Internetový dotazník, sběr dat

Duben 2014 - Srpen 2014: Analýza kvantitativních dat a report

Únor 2015: Publikace a doporučení

Očekávané výsledky:

Očekávaným výsledkem studie je vyvinutí efektivních intervencí spojených s trendy na lokální úrovni, které zabrání rozšíření nového trendu na národní či nadnárodní úroveň oproti původnímu zdroji.

Výstupem budou publikace v odborných (recenzovaných) adiktologických periodikách a doporučení nástrojů dobré praxe, která budou po skončení projektu předložena Evropské komisi.

Kontakt

VEDOUCÍ PROJEKTU (ČR):

Ing. Mgr. Vendula Běláčková

+420  229 465 100; +420 721 818 692; belackova@adiktologie.cz

Jean Paul Grund, Ph.D.; grund@adiktologie.cz

PROJEKTOVÝ TEAM:

Mgr. Eva Drápalová (drapalova@adiktologie.cz)

Bc. Lucie Ivanovová (lucie.ivanovova@gmail.com)

Ing. Daniela Kmetonyová (kmetonyova.daniela@gmail.com)

PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. (vavrincikova@adiktologie.cz)

Projektový personál partnerských organizací:

Boukje Dijkstra (Novadic Kentron), Alex van Dongen (Novadic Kentron), Charlotte van Dam (Novadic Kentron), Henk Garretsen (Tranzo), Jolanda Mathijssen (Tranzo), Jeanne Teuwsen (Municipality of Breda), Carien van Weezel (Municipality of Breda), Franc Francia (Emilia Romagna Region), Edoardo Polidori (Emilia Romagna Region), Silvia Marani (AUSL Bologna, IT), Raimondo Pavarin (AUSL Bologna), Arménio Pereira (Social Development Institute - PT), Ines Pereira (Social Development Institute), Marlene Marques (Municipality of Agueda, PT), Dina Calado (Municipality of Agueda), Eliana Neves (Municipality of Agueda), Iva Paneva (Association Our World, BG), Anna Konstantinova (Association Our World), Svetlana Koena (Municipality of Varna), Borislav Stanchev (Municipality of Varna)


Nahoru
*/ ?> LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet