Výzkumné projekty

27.08.2013

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 27.08.2013

Studie navazuje na předchozí studii EUDAP2, v rámci níž byl zjištěn efekt preventivní intervence Unplugged na výsledky kouření u dětí a dospívajících - konkrétně se jednalo o vliv na denní a silné kouření tabáku a časté užívání konopí. Současně nebyl prokázán efekt u jakékoli opilosti a jakéhokoli užití konopí, vše v posledním měsíci. Intervence byla proto posílena o přídavná sezení zaměřená na alkohol, tabák a konopné drogy.

Řešitel

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Zadavatel

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

GAČR 13-23290S

Doba řešení

1.1.2013 - 31.12.2015

Anotace

Randomizovaná, kontrolovaná, prospektivní preventivní studie školní preventivní intervence Unplugged. Studie sestává z pre-testu (žáci 6. tríd ZŠ) a čtyř post-testů.

Cíle:

(1) Testovat efektivitu intervence Unplugged s užitím prídavných sezení zamerených na alkohol, tabák a konopné drogy;

(2) Identifikovat propojení mezi faktory rodiny a rodičovského vlivu při současné kontrole efektivity preventivní intervence Unplugged.

Soubor tvoří žáci 6. tříd základních škol, rodiče, učitelé. Školy slouží jako randomizační jednotka. Sběr dat bude probíhat prostřednictvím standardizovaného dotazníku ESPAD-2012 a zkráceného dotazníku využitého pri studii Posilování vlivu rodiny. V průběhu realizace programu ve školách/třídách bude monitorována implementace za užití evaluačních skupin a fokusních skupin.

 

Kontakt

Vedoucí projektu: Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

+420 224 965 064, gabrhelik@adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet