Výzkumné projekty

12.08.2010

Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémů souvisejících s drogami (European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems)

Zveřejnil: Mgr. Lucie Jurystová | Poslední úprava: 12.08.2010

Problematika evropských rodin a vlivu rodiny na prevenci užívání alkoholu, tabáku a dalších nelegálních drog je v souladu s EU Drogovým akčním plánem pro roky 2009 - 2012. Celý projekt si klade za cíl: „Jak zapojit rodiny (nikoliv jen rodiče) do prevence?“ Rodiče potřebují jak podporu, tak vedení v kritických obdobích přechodových vývojových fází dítěte, především v období adolescence.

Řešitel

Amador Calafat, IREFREA, Španělsko, Ladislav Csémy (vedoucí českého týmu)

Zadavatel

Drug Prevention and Information Programme of the European Union

Číslo projektu

JLS/DPIP/2008-2/112

Doba řešení

1.1. 2010 - 31.12. 2012

Anotace

Partneři projektu: Liverpool John Moores University (Velká Británie), UTRIP (Slovinsko), STAD - Stockholm prevents alcohol and drug problems (Švédsko), Centrum adiktologie, (Česká republika)

Český projektový tým:

PhDr. Ladislav Csémy

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Mgr. Lucie Jurystová

Hlavní cíle projektu:

  • Prozkoumat existující fakta o objemu a možnostech posilování rodin při prevenci užívání alkoholu a jiných drog.
  • Review literatury - které faktory jsou identifikovány, speciální zacílení na mezinárodní a mezikulturní srovnání.
  • Prozkoumat interakce mezi rodiči a dětmi a na základě toho navrhnout možnosti provádění preventivních aktivit v rámci rodiny.
  • Zmapovat ochotu/dobrovolnost adolescentů a průchodnost preventivních aktivit ze strany rodičů.
  • Zmapovat síť a „úroveň" rodičovských organizací a jejich participace ve společenských aktivitách komunity (školy, rodičovské organizace) a s těmito organizacemi spolupracovat v testování perspektivních strategií posilujících protektivní faktory.
  • Zpracovat strategie „dobré praxe" do jednotné formy - podpora protektivních faktorů vrodině.
  • Nastavit strategický plán pro diseminaci hlavních zjištění a zajistit jejich rozšíření skrz organizační síť.

V rámci projektu byly vytvořeny dvě publikace. Jejich hlavním cílem je informovat a motivovat jak odborníky v prevenci, tak rodiče k aktivnímu přístupu při posilování svých rodičovských dovedností a k zapojení dalších rodičů.

Obě publikace naleznete v příloze tohoto článku.

 

Kontakt

Mgr. Lucie Jurystová

jurystova(at)adiktologie.cz


Nahoru
*/ ?> Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémů souvisejících s drogami (European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems) Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet