Výzkumné projekty

23.10.2016

Porozumění cest vedoucích k užívání stimulantů: kombinace metod zjišťující individuální, sociální a kulturní faktory, které vedou k nelegálnímu učívání stimulant v Evropě

Zveřejnil: Mgr. Lenka Šťastná Ph.D. | Poslední úprava: 23.10.2016

Projekt si klade za cíl zvýšit naše porozumění tomu, proč někteří uživatelé nelegálních stimulantů iniciují užívání nebo zvyšují spotřebu, zatímco jiní omezují nebo zanechávají užívání zcela.

Řešitel

Středisko pro interdisciplinární výzkum závislostí, Univerzita v Hamburku (ZIS), PD Dr. Uwe Verthein

Zadavatel

ERANID First Joint Call

Číslo projektu

Doba řešení

36 měsíců

Anotace

Projekt si klade za cíl zvýšit naše porozumění tomu, proč někteří uživatelé nelegálních stimulantů iniciují užívání nebo zvyšují spotřebu, zatímco jiní omezují nebo zanechávají užívání zcela. Zejména máme zájem na zkoumání vlivu individuálních rozdílů, sociálních vlivů, životního prostředí a kultury na uživatelské kariéry. Provedeme rozhovory s celou řadu různých typů uživatelů stimulantů (osob ve formální léčbě, "rekreační" uživatele stimulant bez závislosti, uživatelů a neuživatelů), stejně tak využijeme dotazníkové šetření v širší populaci uživatelů stimulantů napříč pěti evropských zemí, abychom zjistili, které faktory tvarují individuální (ne)-drogové kariéry. Tyto informace pomohou tvůrcům politik a praktikům vyvinout intervence vice šité na míru, založené na důkazech.

Partneři, kromě českého partnera Kliniky adiktologie: Institute of Health and Society, Newcastle University (UNEW, GB), The Academy of Special Education (APS, PL), Rainbow Group (NL).

Kontakt

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

 


Nahoru
*/ ?> Porozumění cest vedoucích k užívání stimulantů: kombinace metod zjišťující individuální, sociální a kulturní faktory, které vedou k nelegálnímu učívání stimulant v Evropě Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet