Rozvojové projekty

07.08.2007

PROJEKT:Rozvoj celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 07.08.2007

Adiktologie vznikla jako samostatný, multidisciplinární vědní, studijní a klinický obor ve zdravotnictví zabývající se studiem a tvorbou výzkumem ověřených opatření a intervencí k předcházení, minimalizaci a/nebo eliminaci různých forem rizikového chování, jež mohou potenciálně vést k vytvoření závislosti. V roce 2005 byla zahájena pregraduální bakalářská forma prezenčního studia oboru adiktologie, které připravuje odborníky pro práci v oblastech prevence, minimalizace rizik a/nebo léčby uživatelů návykových látek a trpících v důsledku různých forem závislého chování. To stimulovalo poptávku po distanční formě tohoto typu vzdělávání stejně jako poptávku po dalším specializačním vzdělávání, kterou není Centrum adiktologie v současné době schopno uspokojit. Proto v srpnu 2006 předložilo na MŠMT žádost o akreditaci distanční formy vzdělávání. Koncepce celoživotního profesního vzdělávání včetně stanovení odborných kvalifikačních požadavků na pracovníky - absolventy studijního programu adiktologie či jiných příbuzných oborů - na různé úrovni odbornosti a kompetencí v různých typech služeb v oboru adiktologie však zcela chybí. Absenci koncepce a systému celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie usiluje odstranit tento projekt, v rámci jehož realizace budou zpracovány a postupně zaváděny do praxe: - návrh personálních standardů a „kariérního řádu“ pro pracovníky v oboru; - analýza tzv. „Katalogu prací“ a vypracování návrhu jeho doplnění o adiktologické profese; - návrh modulového vzdělávacího curricula včetně návrhu kreditních bodů pro celoživotní vzdělávání pracovníků v oboru.

Číslo grantu: 237605 (Fond rozvoje vysokých škol, program 4 „Rozvoj a inovace studijních programů“)

Období realizace: 2007 - 2009

Hlavní řešitel: Mgr. Josef Radimecký, MSc.


Nahoru
*/ ?> PROJEKT:Rozvoj celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet