Rozvojové projekty

07.08.2007

Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze - Sub-projekt E-learnigový bakalářský kurz Adiktologie

Zveřejnil: PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc. | Poslední úprava: 07.08.2007

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku vysokoškolských studijních programů vyučovaných e-learningovou formou o dosud chybějící multidisciplinární studijní program Adiktologie, který bude studentům nabízet teoretické vědomosti a praktické dovednosti ve vztahu k výzkumem ověřeným opatření a intervencí v prevenci, minimalizaci rizik a/nebo léčby a resocializace různých forem závislostního chování. Naplnění tohoto cíle bude dosaženo především prostřednictvím analýzy potřeb, rešerše existujících studijních pramenů, vytvoření studijní webové stránky se studijními materiály pro různé předměty v elektronické podobě, rozšířením a vybavením existující knihovny a studovny pro budoucí studenty, proškolení pedagogů a vytvoření inovativního systému hodnocení studentů a pedagogů v podmínky e-learningové formy studia. Primární cílovou skupinou projektu jsou pracovníci vysokých škol, kteří se budou na realizaci e-learningové formy studia oboru adiktologie v budoucnu podílet. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou budoucí studenti – pracovníci drogových služeb, poradci, pedagogičtí pracovníci (zejm. školní metodici prevence), pracovníci vězeňské služby, kteří pracují s uživateli návykových látek ve věznicích a/nebo pracovníci veřejné správy na místní, krajské i centrální úrovni, do jejichž kompetence patří plnění úkolů vyplývajících z realizace národní protidrogové politiky.

Číslo grantu: CZ.04.3.07/3.1.01.2/2035 (JPD 3)

Období realizace: 2006 - 2007

Hlavní řešitel: Mgr. Josef Radimecký, MSc.


Nahoru
*/ ?> Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze - Sub-projekt E-learnigový bakalářský kurz Adiktologie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet