Rozvojové projekty

04.04.2009

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

Zveřejnil: | Poslední úprava: 04.04.2009

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku bakalářského studia adiktologie o kombinovanou formu. Tato forma bude umožňovat studovat již pracujícím zájemcům o studium, čímž přispěje k jejich odbornému růstu a tudíž i ke kvalitnějšímu vykonávání jejich zaměstnání.

Součástí projektu je i další zvyšování kvality zázemí pro výuku a vzdělávání v oboru adiktologie a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na vysokou elektronizaci procesu studia (e-learningové moduly, elektronický informační systém pro studenty, navýšení kapacity počítačové učebny, zřízení internet check points). K tomu účelu budou využity již vytvořené webové stránky Centra adiktologie.

Výstupem projektu bude akreditovaný studijní obor - bakalářské studium adiktologie, kombinovaná forma – na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Součástí výstupů budou plně připravené podklady pro výuku (studijní opory) se specifiky pro kombinované studium (důraz kladen na multimediálnost a elektronizaci a e-learning), plně připravení a proškolení pedagogové - s důrazem na specifika kombinovaného studia.Výstupem dále bude rozšířené a upravené - vzhledem k potřebám kombinovaného studia - prostředí (knihovna, učebny, počítačová vybavenost, informační systém) pro výuku. Dále pak budeme síťovat zařízení vzhledem k zabezpečení praktické výuky v rámci České republiky a partnerů v okolních zemích.

V rámci projektu byly pro studenty kombinované formy připraveny různé studijní opory k vybraným předmětům. Jedná se konkrétně o 25 e-learningových prezentací, 5 odborných článků/studijních textů a 6 skript ve formě překladů odborných publikací. Všechny opory jsou studentům přístupné v rámci elektronického informačního systému. Kompletní seznam studijních opor naleznete v příloze tohoto článku.

 

Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Rozpočtu hlavního města Praha. Číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/31484.


Nahoru
*/ ?> Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha
Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet