Rozvojové projekty

08.08.2009

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 08.08.2009

Projekt (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205) je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Výzva č. 08 v oblasti podpory 1. 3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Projekt byl zaměřen na vytvoření systematického vzdělávání v prevenci rizikového chování (RCh) pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Jeho výstupem bylo vytvoření systému celoživotního vzdělávání v této oblasti na národní úrovni, spolu s nástroji pro hodnocení úspěšnosti.

Důraz byl kladen na využitelnost výstupů při přípravě Minimálního preventivního programu a krajských strategií vzdělávání. Projekt měl za cíl řešit absenci systému vzdělávání cílové skupiny v prevenci RCh a měl přispět k řešení problémů s rozdílnou kvalitou vzdělávání v krajích.

V pěti krajích byly pilotně ověřeny:

  • akreditované kurzy pro cílovu skupinu
  • specializační výcviky v technikách primání prevence, diagnostiky a včasné intervence RCh
  • vzdělávací modul autoevaluace programů prevence včetně databanky nástrojů
  • systém vzdělávání certifikátorů programů prevence RCh.

V rámci iniciální fáze projektu byly provedeny revizi aktuální legislativy a představen byl její přehled k dalšímu využívání.

Realizátory projektu byly: Centrum adiktologie PK (nyní Klinika adiktologie) 1. LF UK v Praze a VFN v Praze spolu s Institutem pedagogicko psychologického poradenství Praha (nyní Národní ústav pro vzdělávání).

Realizační období: 10/2009 - 9/2012

 

Udržitelnost takto zavedených inovací v terciárním vzdělávání zmiňované cílové skupiny je pro náš realizační tým prioritou. Aktivity projektu jsou i po ukončení financování z OP VK nadále realizovány v optimálně možném rozsahu.

Výstupy projektu jsou kontinuálně propagovány a užívány v praxi v dalším vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, při přímé práci s cílovými skupinami, v oblasti evaluací i certifikací kvality v České republice.

Po ukončení projektu zůstanou jsou k zapůjčení nakoupené studijní a metodické opory (odborné knihy, odborné časopisy atd.), které umožní zájemcům o samostudium dále se vzdělávat, ale budou též využívány ve vzdělávání nových frekventantů odborných kurzů pořádaných parterem projektu.

K využití je také banka evaluačních nástrojů a metod.

V roce 2015 byla odevzdána v pořadí již třetí Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu.

 

Tento projekt a jeho udržitelnost je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Nahoru
*/ ?> Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet