Rozvojové projekty

15.03.2010

Adiktologická ambulance pro studenty a zaměstnance vysokých škol

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 15.03.2010

Adiktologická ambulance vznikla v prostorech Centra Adiktologie v roce 2008 v rámci projektu Rozvojového programu financovaném MŠMT. Nabízí psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance vysokých škol, jejichž zdravotní stav a sociální situace jsou aktuálně či vývojově ohroženy užíváním psychoaktivních látek a informačních technologií. Součástí Adiktologické ambulance je on-line internetová poradna na adrese www.ambulance.poradna.adiktologie.cz. V roce 2010 bude realizován projekt Vytvoření intervenčně interaktivních stránek pro studenty se závislostním chováním na internetu, který je financovaný v rámci FRVŠ,

Předpokladem zahájení činnosti adiktologické ambulance byla skutečnost, že výzkumy prevalence užívání psychoaktivních látek ukazují, že právě pro období přechodu mezi adolescencí a dospělostí je charakteristická vyšší prevalence užívání psychoaktivních látek a rizikového chování (SAMHSA, 2007). Užívání psychoaktivních látek je zde spojeno se zkoumáním vlastní identity a touhou po nových poznatcích. Právě experimentování s psychoaktivními látkami a informačními technologiemi je nedílnou součástí tohoto období před nalezením vhodného zaměstnání a založením rodiny (Arnett, 2000; Artnett, 2005).

Cílem ambulance je omezit dopad rizikového chování ve vztahu k užívání psychoaktivních látek a nelátkových závislostí, jako například patologického hráčství a nezvládání informačních technologií u studentů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Kromě zamezení předčasného ukončení studia se všemi jeho individuálními i společenskými důsledky jde především o nabídnutí profesionální a včasné pomoci s možností řešit příčiny těchto problémů a mírnit jejich dopad, včetně ochrany ostatních studentů.

Služby nabízené Adiktologickou ambulancí

  • informační servis včetně internetového poradenství,
  • individuální poradenství a psychoterapie,
  • poradenství pro rodinné příslušníky či osoby blízké,
  • párové, rodinné poradenství a terapie,
  • krizová intervence,
  • referování do dalších služeb.

Nahoru
*/ ?> Adiktologická ambulance pro studenty a zaměstnance vysokých škol Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet