Rozvojové projekty

08.07.2010

Rozvoj dalšího vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na 1. LF UK Praha

Zveřejnil: | Poslední úprava: 08.07.2010

Hlavním cílem projektu je (i) vytvořit ucelenou nabídku různých forem vzdělávacích služeb CŽV v nelékařských zdravotnických oborech v souladu s relevantními předpisy (jak po formální tak po obsahové stránce) a (ii) informační a administrativní systém celoživotního vzdělávání, který bude na jedné straně komunikovat s realizátory vzdělávání (za účelem zefektivnění poskytovaných služeb a pokrytí všech oblastí a forem CŽV), na straně druhé s cílovou skupinou pracovníků v praxi, které bude informovat o formálních požadavcích (dle zákona č. 96/2004), o nabídce CŽV (jednotlivé kurzy a jiné), a zabezpečovat administrativní funkci (vedení elektronických indexů, evidence udělených kreditů, individuální plánování vzdělávacích plánů aj).

Vedoucí projektu: Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph. D. (E-mail: mmiovsky@adiktologie.cz)

 

Abstrakt

Hlavním cílem projektu je (i) vytvořit ucelenou nabídku různých forem vzdělávacích služeb CŽV v nelékařských zdravotnických oborech v souladu s relevantními předpisy (jak po formální tak po obsahové stránce) a (ii) informační a administrativní systém celoživotního vzdělávání, který bude na jedné straně komunikovat s realizátory vzdělávání (za účelem zefektivnění poskytovaných služeb a pokrytí všech oblastí a forem CŽV), na straně druhé s cílovou skupinou pracovníků v praxi, které bude informovat o formálních požadavcích (dle zákona č. 96/2004), o nabídce CŽV (jednotlivé kurzy a jiné), a zabezpečovat administrativní funkci (vedení elektronických indexů, evidence udělených kreditů, individuální plánování vzdělávacích plánů aj).

Příprava dalšího vzdělávání bude vytvářena v spolupráci odbornou společností pro každý nelékařský zdravotnický obor.

 

Aktivity:

1/ oslovení všech relevantních institucí zabývajících se CŽV v daných oborech

2/ zmapování stávající nabídky vzdělávacích aktivit v ČR

3/ analýza stavu nabídky a identifikace oblastí nabídkou a dostupností vzdělávacích aktivit v oboru nedostatečně pokrytých (formální a obsahová stránka)

4/ vytvoření doporučených okruhů vzdělávacích témat (podle pracovního zařazení účastníka CŽV) a příprava modelových vzdělávacích plánů (podle jednotlivých oblastí činností v oboru)

5/ vytvoření komplexní nabídky různých forem CŽV v souladu s platnou právní úpravou

6/ vytvoření informačního portálu CŽV pro nelékařské zdravotnické obory – evidence vzdělávacích akcí, kalendář, elektronický index, evidence udělených kreditů, individuální  sestavování vzdělávacích plánů pro pracovníky

9/ informační kampaň o portálu CŽV a koncepci CŽV mezi cílovou skupinou vzdělavatelů a pracovníků v oboru

 

Cílová skupina:

1/ všichni pracovníci nelékařských zdravotnických oborů

2/ poskytovatelé vzdělávacích služeb v daných oborech.

 

Centrum adiktologie připravilo v rámci tohoto projektu bezplatné kurzy určené zdravotním sestrám v adiktologických službách, v psychiatrických ambulancích a odděleních a v souvisejících oborech. Oba kurzy byly koncipovány na základě provedené analýzy potřeb ve vzdělávání zdravotních sester ambulantního zařízení pro drogově závislé. Témat, která by byla vhodná pro zdravotní sestry, vyplynulo mnoho a byla snaha pokrýt je komplexně všechna. Sestavili jsme proto dvě kurikula kurzů, oslovili garanty a lektory. Kurzy proběhly v měsíci říjnu a listopadu 2010. Hodnocení obou kurzů naleznete v příloze tohoto článku.


Nahoru
*/ ?> Rozvoj dalšího vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na 1. LF UK Praha Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet