Rozvojové projekty

30.07.2010

Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací

Zveřejnil: PhDr. Petra Vondráčková Ph.D. | Poslední úprava: 30.07.2010

Cílem projektu je předcházet negativním důsledkům problémového používání informačních technologií a prokrastinace v populaci studentů UK vytvořením online poradny neboli preventivně-intervenčních webových stránek. Webová stránka o problémovém používání informačních technologií zacílená na populaci studentů UK vznikne v rámci Adiktologické ambulance pro studenty a zaměstnance VŠ. Online forma poradenství významně snižuje práh pro studenty, kteří své problémy nepovažují za natolik závažné, aby navštívili poradnu osobně (mj. také proto, že umožňuje anonymní kontakt), zvyšuje atraktivitu poradenství pro cílovou populaci (umožňuje oslovit studenty formou, která je jim blízká a pro ně zajímavá), a konečně snižuje náklady na realizaci poradenství a umožňuje zasáhnout větší podíl studentů. Za zásadní výhodu lze považovat také snadnější překonání bariéry prvního kontaktu, neboť dodnes jsou podobné problémy vnímány v populaci jako značně stigmatizující a studenti i pedagogové obecně z těchto důvodů vyhledávají pomoci výrazně později, než vyžaduje jejich stav.

Grantová podpora: MŠMT, grant číslo 610 009 202447

Vedoucí projektu: Doc. PhDr. Michal Miovsky, Ph.D., mmiovsky@adiktologie.cz

Projektový tým: Mgr. Petra Holcnerová, Mgr. Jaroslav Vacek

Doba realizace projektu: 2010

 

 

Výstupem projektu bude funkční a obsahové rozšíření webových stránek Adiktologické ambulance, a to následujícím způsobem:

a) vytvoření modulu screeningu a krátké intervence pro studenty UK ohrožené problémovým užívání informačních technologií a prokrastinací, 

b)  vytvoření interaktivně intervenčního modulu s individualizovanou zpětnou vazbou sloužícího k omezení problémového užívání informačních technologií a prokrastinace,

c) doplnění webu adiktologické ambulance o informace zaměřené na problematiku závislostního chování na internetu a fenomén prokrastinace.

 

 

 


Nahoru
*/ ?> Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet