Rozvojové projekty

01.12.2011

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Zveřejnil: Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D. | Poslední úprava: 16.05.2012

Projekt navazuje na projekt 8. rozvojového programu MŠMT ČR: Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010) projekt č. 610-09-237770) a na projekt České rozvojové agentury Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii (1. 4. 2011 – 31. 12. 2011, projekt č. 2011X – 0191).

Řešitel

Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze

Zadavatel

Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dotační titul bilaterální projekty ZRS ČR realizované v zahraničí

Číslo projektu

07/2012/07

Doba řešení

1. 7. 2012 - 31. 12. 2013

Anotace

Předkládaný projekt si klade za cíl zlepšit v Gruzii personální odbornou situaci v oboru adiktologie – vědy o závislostech na nelegálních látkách, tedy fenoménu, jenž je v Gruzii považován za jednu z nejakutnějších současných hrozeb. Jako hlavní slabina gruzínské situace v této oblasti bylo pomocí standardizovaných nástrojů v roce 2010 identifikováno kvantitativně i kvalitativně nedostatečné profesionální vzdělávání podle moderních poznatků z oboru, a nedostatečná dostupnost kvalitních dat o drogové situaci. To v konečném principu znamená nemožnost naplánovat a provést účinnou intervenci, která by řešila definovaný problém. Navrhovaný projekt vytvoří kulturně senzitivní moduly pro vzdělávání v adiktologii ve dvanácti oblastech včetně monitorování a analýzy drogové situace podle standardů EU. Výukové moduly budou vyučovány mj. formou letní a zimní školy, v jejichž závěru budou jejich školenci pilotně realizovat vlastní výuku. Cílem projektu je připravit curriculum magisterského oboru Adiktologie pro podmínky Gruzie, nastavit systém celoživotního vzdělávání pro profesionály pracující v adiktologických službách a institucionalizovat univerzitní výzkumné pracoviště v oboru závislostí.

Kontakt

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., vedoucí studie: twz@adiktologie.cz

Ing. Mgr. Vendula Běláčková, projektová manažerka: belackova@adiktologie.cz

 


Nahoru
*/ ?> Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet