2006 / 4

06.03.2007

Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 06.03.2007

Citace
Nepustil, P. (2006). Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení. Adiktologie, 6(4), 454-464.
Klíčová slova

Klíčová slova: identita – socializace – resocializace – uživatelé drog – vězení.

Abstrakt

Článek je stručným shrnutím mé diplomové práce, ve které se zabývám proměnami identity uživatelů drog po výstupu z vězení. S použitím teoretického rámce sociální konstrukce reality a institucionálně produkované identity a na základě vlastních zkušeností z projektu Drogové služby ve vězení (Sdružení Podané ruce) si kladu otázku, k jakým proměnám identity uživatelů drog dochází před a po propuštění z vězení a jak je možné vysvětlit jednání těchto osob v rámci spolupráce s projektem, které často bývá hodnoceno jako „účelové“ nebo „iracionální“. Hlavním zdrojem dat byly tematické rozhovory pořízené se čtyřmi bývalými uživateli drog po výstupu z vězení. Na základě analýzy těchto rozhovorů a s využitím zmíněných konceptů navrhuji následující vysvětlení zkoumaného procesu: protože ve vězení získává člověk identitu delikventa, která je po celou dobu jeho pobytu neustále zviditelňována, proces změny životního stylu ve smyslu transformace subjektivní reality technikami resocializace, jak o nich hovoří Berger a Luckmann, může začít až po propuštění z vězení. Nicméně už samotný pobyt ve vězení může být přípravou na tuto změnu, a to především utvořením představy preferované budoucnosti, navázáním vztahů, které budou moci být udržitelné i po výstupu z vězení, a vytvořením odstupu od předchozích identit. Daný jedinec se však zároveň musí vyrovnat s komplikujícími faktory, které přináší nejistota ve vězení, výstupní krize a zviditelňování identity delikventa po výstupu z vězení.

Došlo do redakce: 28. října 2006


Nahoru
Proměny identity uživatelů drog po výstupu z vězení Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet