2007 / 1

04.07.2007

Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem závislosti na alkoholu

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 04.07.2007

Citace

Helena Červená

Klíčová slova

obranné mechanismy – obranné styly - syndrom závislosti na alkoholu – dotazník DSQ-40 - klasifikace obranných mechanismů v rámci DSM-IV

Abstrakt

Background: Předmětem této studie bylo zkoumání obranných mechanismů ega  a obranných stylů u klientů se syndromem závislosti na alkoholu za účelem možného využití zjištěných výsledků v klinické praxi, zejména diagnostice a psychoterapii. Na základě studia zkoumané problematiky bylo formulováno pět hypotéz, jež postihovaly i vztah užívaných obran s pohlavím, věkem, pracovní situací a rodinným stavem, které byly následně ověřovány.

Metody: Tato stude je koncipována jako kvantitativní výzkum. Za základní metodu sběru dat jsme zvolili poslední verzi dotazníku obranných stylů Defense Style Questionnaire 40 (DSQ 40).

Soubor: Na základě prahového výběru byl tímto nástrojem vyšetřen výzkumný vzorek (n=60) klientů s diagnostikovaným syndromem závislosti na alkoholu (F10.2 dle MKN-10), jež zároveň odpovídal dalším námi stanoveným kritériím.
Výsledky: Bivariační rozdílová analýza prokázala statisticky významnou spojitost závislosti na alkoholu u žen s mechanismy Idealizace, Projekce, Devalvace a Izolace afektu, zatímco u mužů s mechanismy Suprese a Izolace afektu. Nebyla potvrzena spojitost mezi tímto syndromem a určitým obranným stylem. Výsledky odpovídají psychogenní etiologii tohoto problému u žen a poukazují na možnou spojitost s neurotickou poruchou, depresivní poruchou, hraniční a narcistickou poruchou osobnosti. U mužů je možné očekávat možnou spojitost mezi mechanismy Izolace afektu a antisociální poruchou osobnosti. Analýza výsledků dle klasifikace obranných mechanismů v rámci DSM-IV nabízí zajímavé úhly pohledu na zkoumanou problematiku a četné interpretace funkce obranného fungování vysvětlující např. otázky častější prevalence zneužívání a otázku co-dependence u žen alkoholiček, facilitaci transgeneračního přenosu a agresivní a antisociální chování u mužů.

Nahoru
*/ ?> Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem závislosti na alkoholu Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet