2007 / 1

04.07.2007

Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 04.07.2007

Citace

Roman Pešek, Andrea Vondrášková

Klíčová slova

dítě užívající drogy – rodiče - emocionální prožívání - možnosti zvládání.

Abstrakt
Článek se zabývá popisem projevů a možnostmi zvládání kognitivních a emocionálních reakcí, které prožívají rodiče a blízké osoby především dospívajících dětí, které už delší dobu užívají nealkoholové drogy. Jsou popsána stadia prožívání, která korespondují s modelem E. Kübler-Rossové odvozeným z prožitků blízkých osob lidí vážně nemocných a umírajících. U rodičů dětí, které užívají drogy, se objevují zejména tyto reakce: šok, zmatek a panika – pocity křivdy, zrady a sebelítosti; zlost – pocity viny;  smlouvání; stud; truchlení a pocity strachu – rezignace a pocity marnosti; odpor a hnus; smíření – anticipační úzkost a nepřiměřený optimismus. V rámci individuální a skupinové poradenské práce s rodiči se autorům osvědčuje o těchto reakcích rodiče informovat a společně s nimi hledat účinné způsoby, jak je zvládat.  

Nahoru
*/ ?> Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících dětí, které užívají drogy Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet