2007 / 1

04.07.2007

Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 04.07.2007

Citace
Aleš Herzog, Petr Matoušek, Zdeněk Matoušek
Klíčová slova

injekční kalkulátor – nitrožilní užívání – skrytá a uzavřené drogová scéna – přístup ochrany veřejného zdraví – přístup harm reduction – evaluace programu

Abstrakt
Injekční kalkulátor je nástroj pro dotazníkový průzkum určený klientům konkrétního výměnného programu z konkrétní lokality, který umožňuje vyhodnocovat efektivitu výměnného programu.
Injekční kalkulátor nám slouží jako:
-          pomůcka pro rozhovor s klientem nad jeho nitrožilním užíváním (umožňuje nám zachytit a objektivizovat uživatelské chování, jako je sdílení, víkendové užívání, zvyšující se užívání),
-          nástroj pro evaluaci pokrytí skryté drogové scény materiálem pro bezpečnější braní.
Vyplňování injekčního kalkulátoru je v podstatě rozhovorem nad uživatelským chováním. Lze jej vyplňovat jak v kontaktním centru, tak v rámci terénní práce. Objektivizací osobního podílu klientů v přímém kontaktu na velikosti výměny programu můžeme zjistit, kolik setů jde prostřednictvím sekundární výměny do uzavřené a skryté drogové scény. Sekundární výměnou je myšlen počet injekčních setů, které uživatel drog využívající výměnný program nevyužívá pro svoji osobní aplikaci, ale předává dalším uživatelům, kteří nejsou v kontaktu s programem. Porovnáme-li pak výsledná čísla s odhadovým počtem nitrožilních uživatelů, můžeme vyslovovat určité hypotézy o tom, jak mnoho pokrývá výměnný program scénu a jak je naplňován princip ochrany veřejného zdraví.

Nahoru
*/ ?> Injekční kalkulátor jako nástroj práce s intravenózními uživateli návykových látek Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet