2007 / 3

10.12.2007

Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách – záchrana, nebo zhouba?

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 10.12.2007

Citace
Hanzal, P. (2007). Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách – záchrana, nebo zhouba? Adiktologie, 7(3), 378-385.
Klíčová slova

partner – partnerství – terapeutická komunita – rizikový vztah – motivy destruktivního chování

Abstrakt
Článek vychází z osobních zkušeností autora  z práce s matkami závislými na návykových látkách, které se léčí  v Terapeutické komunitě Karlov. Karlov patří mezi dvě komunity o. s. Sananim, kdy v této komunitě je speciálně umožněno léčit se matkám i se svými dětmi.  Autor  se bude snažit zodpovědět otázky, proč léčící se matky nedokážou ukončit vztahy se svými rizikovými partnery (převážně otci alespoň jednoho z dětí)  s vědomím, že partner je uživatel (popř. bývalý uživatel) a tedy představuje jasné riziko pro abstinenci matky.
V kontrastu autor poukazuje na touhu matky po úplné rodině a maligní schopnosti takovou rodinu fakticky založit. Cílem je vytipovat určité společné prvky partnerů a partnerských vztahů, kdy vždy je partnerkou matka, která se léčí ze závislosti na drogách,  naznačit možnou spojitost s problémy v primární rodině a ukázat potřeby, které matce tento druh vztahu saturuje.

Nahoru
*/ ?> Partneři matek léčících se ze závislosti na návykových látkách – záchrana, nebo zhouba? Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet