2007 / 3

10.12.2007

Ženy v metadonovém programu Apolinář

Zveřejnil: doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D. | Poslední úprava: 10.12.2007

Citace
Bečka, J. (2007). Ženy v metadonovém programu Apolinář. Adiktologie, 7(3), 368-377.
Klíčová slova

metadonová substituce - genderová specifika - efektivita léčby - metadon a abstinence

Abstrakt
Zkušenosti získané během deseti let fungování našeho metadonového programu ukazují některé významné rozdíly mezi ženami a muži coby jeho pacienty. Zdá se, že ženy jsou v programu obecně úspěšnější než muži – vykazují v něm vyšší retenci a subjektivně vnímají jeho pravidla jako méně náročná (přísná). Po jisté době trvání substituční léčby realizují ve výrazně vyšší míře odchod do abstinence (postupným snižováním dávky) a po jejím dosažení převládají mezi těmi, kdo zůstanou se zařízením v dalším kontaktu. Metadonovou substituci přitom vyhledávají ve stejné míře jako muži. Oproti nim však vykazují významně vyšší procento séropozitivity na virovou hepatitidu typu C. Mezi specifická témata týkající se substituovaných žen dále patří otázky spojené s těhotenstvím a mateřstvím.

 


Nahoru
*/ ?> Ženy v metadonovém programu Apolinář Ilustrační foto

  • Sdílet článek
  • Sdílet